Spēļu diena ar Ziedoņa klasi Dobelē


2021. gada 12. augustā, no plkst. 14.00 – 18.00, Dobelē aktivitāšu mājā “Zaļkalni” projekta “Spēļu dienas ar “Ziedoņa klasi”” ietvaros notiks neformālās kultūrizglītības pasākums. Projekta mērķis ir organizēt trīs āra neformālās kultūrizglītības pasākumus – “Spēļu dienas ar “Ziedoņa klasi””  – jauniešiem Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās sadarbībā ar trīs jauniešu centriem, uzlabojot jauniešu psihoemocionālo stāvokli un mazinot Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi.

Pirmais āra neformālās kultūrizglītības pasākumā “Spēļu diena kopā ar “Ziedoņa klasi”” jauniešiem būs iespēja piedzīvot izlaušanās spēli Blēņas un pasakas, ar kuras palīdzību bērni un jaunieši komandās attīstīta caurviju prasmes, iegūst interesi par latviešu kultūru un literāro mantojumu.

Lai jauniešiem būtu iespēja radoši izpausties, tiks organizēta arī radošā darbnīca ar Kartupeļu Lauka Radio. Tajā dalībniekiem būs iespēja apgleznot auduma maisiņus ar kartupeļu nospiedumiem, kartupeļu zīmējumiem, veicinot jauniešu radošās izpausmes un līdzdalību.

Visu pasākuma laiku jauniešiem brīvā veidā būs iespēja spēlēt dažāda veida izglītojošas un attīstošas spēles, kurās tiks stiprinātas dalībnieku zināšanas par personības izaugsmi, mentālo un fizisko veselību, spēļu nozīmi personības attīstībā, mazinot Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi.

Par labu un pozitīvu noskaņojumu visu pasākuma laiku rūpēsies DJ LOCCA, taču dienas noslēgumā muzicēs dziedātāja Anna Krista. Koncerta sākums plkst. 18.00.

Pasākums tiek organizēts, vadoties un ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Pasākuma dalībniekiem nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, reģistrācija notiks uz vietas pasākuma dienā.

Nākamie notikumi norisināsies Jēkabpilī un Ozolniekos, informāciju par tiem tiks precizēta.

Dalīties
Translate »