Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

Konkursa nolikums ir izstrādes stadijā.

Konkursu plānots izsludināt 2020. gada aprīlī.