Publicitātes prasības projektos

Projekta īstenošanas vietā un jebkurā ar projektu saistītā paziņojumā, publikācijā, uz lielformāta publicitātes materiāliem un publikācijām elektroniskajos masu medijos jābūt norādītiem logo un informācijai šādā secībā:
1) Jaunatnes politikas Valsts programmas logo;
2) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logo;
3) Informācijai "Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros".

Uz visiem projekta ietvaros iegādātiem izstrādājumiem un materiāliem jābūt norādītiem logo un informācijai šādā secībā:
1) Jaunatnes politikas Valsts programmas logo;
2) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logo;
3) Informācijai "Finansēts no valsts budžeta".

Ja uz iegādātajiem izstrādājumiem un materiāliem to nelielā izmēra dēļ (nozīmītes, pildspalvas, aproces u.tml.) šādu informāciju nav iespējams izvietot, tad jānodrošina informatīvu atsauci par projektu (projekta nosaukums, sauklis u.tml.).

Projekta īstenotājam savā tīmekļa vietnē ir jāpublicē īss apraksts par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem.

Jāpievērš uzmanību:

  • Fonam, uz kāda logo tiek izvietots.

Krāsaino logo drīkst lietot tikai uz balta fona. Ja fons nav balts – jālieto vienkrāsains logo (uz tumšāka vienkrāsaina fona lieto baltas krāsas logo, uz vienkrāsaina gaiša fona lieto melnas krāsas logo). Uz raiba fona logo nedrīkst likt – logo lietošanas zonā ir jāveido vienkrāsains fons.

  • Logo izmēram

Logo jābūt vismaz 16.7 milimetrus lielam vai lielākam.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logo dažādas variācijas iespējams lejupielādēt mājaslapas sadaļā „Par aģentūru

Ja uz iegādātajiem izstrādājumiem un materiāliem to nelielā izmēra dēļ (nozīmītes, pildspalvas, aproces u.tml.) šādu informāciju nav iespējams izvietot, tad jānodrošina informatīvu atsauci par projektu (projekta nosaukums, sauklis u.tml.).

Projekta īstenotāja tīmekļa vietnē publicēt īsu aprakstu par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem.

Lūdzam ņemt vērā ģerboņa lietošanas vadlīnijās noteikto.

 

Ģerboņa lietošanas vadlīnijas

     
 
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu
         
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu