Projektu konkursu rezultāti

Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam

Atklātā projektu konkursa 1.2. apakšsadaļā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" 
Apstiprināto projektu saraksts  

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)  
       
  Ikšķiles novada pašvaldība   Jauniešu līdzdalības sistēmas pilnveide Ikšķiles novadā   3301,00  
 
  Saldus novada pašvaldība   Tīklojums   3300,00  
 
  Talsu novada pašvaldība   Viss manā kabatā   3300,44  
              
  Ogres novada pašvaldība   Jaunatnes politikas attīstība Ogres novadā   3294,80  
              
  Tukuma novada Izglītības pārvalde   Jaunatnes jomas sadarbības un informācijas tīkls Tukuma novadā   3300,00  
              
  Jūrmalas pilsētas dome   Tikai uz augšu!   3301,00  
              
  Skrundas novada pašvaldība   Iedvesmojies! Dari! Radi!   3299,08  
              
  Madonas novada pašvaldība   PLĀNI IET? PLĀNI NĀK!   3301,58  
 
  Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde   Ventspils jauniešu informācijas tīkla attīstība   3300,00  
 
  Bauskas novada dome   Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā   3301,58  
 
  Cēsu novada pašvaldība   Cēsnieka grāmatzīme   3300,00  
 
  Alūksnes novada pašvaldība   Virknes slēgums   3300,74  
 
  Lubānas novada pašvaldība   Mosties!   3235,84  
 
  Ozolnieku novada pašvaldība   Jaunatnes politikas īstenošanas veicināšana Ozolnieku novadā, stiprinot jauniešu domes darbību   3300,12  
 
  Jelgavas pilsētas dome   Jelgava jauniešiem   3301,58  
 
  Aizkraukles novada pašvaldība   Aizkraukles Jauniešu dome   2192,34  
 
  Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra "Saulkrastu kultūras un sporta centrs"   Jauniešu iesaistīšana Saulkrastu novada attīstības procesos   1689,80  
 
  Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs   Aiziet!   3300,00  
 
  Daugavpils novada dome   Brīvprātīgs un atzīts!   3300,00  
 
  Naukšēnu novada pašvaldība   Esmu BrīvPrātīgs   3300,00  
 
  Gulbenes novada dome   Parole: 2 brīvprātīgi   3293,00  
 
  Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”   Atbalsti jaunieti!   3175,23  
 
  Olaines novada pašvaldība   Esi aktīvs novadā!   3301,16  
 
  Varakļānu novada pašvaldība   Jaunie līderi   3298,02  
              
       KOPĀ:   76 287,31  
             

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.
 

Atklātā projektu konkursa 2.1. apakšsadaļā "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā"
Apstiprināto projektu saraksts

     Organizācija    Projekta nosaukums    Summa (EUR)
 
    Biedrība "Latvijas Mazpulki"    Mazpulku valstiskās audzināšanas programma    100 000,00
             
     Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"   Atbalsts biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā   25 000,00
             
      Biedrība "STREETBASKET"   "Ghetto Games" attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā    24 990,00
             
     Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija"    Atbalsts LSGCO 2017. un 2018. gadam   100 000,00
             
         KOPĀ:   249 990,00
             

 

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

Atklātā projektu konkursa 2.2. apakšsadaļā "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai"
Apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)  
       
  Biedrība "Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs"   Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs – "jaunās skolas" sadarbības modeļa prioritāte   3500,00  
 
  Biedrība "Ventspils Jauniešu dome"   Ventspils līderu vasaras skola   3500,00  
 
  Biedrība "Avantis"   Viena komanda   3499,08  
              
  Biedrība "Mums pieder pasaule"   Ko sēsi, to pļausi   3499,80  
              
  Biedrība "Youth for City – City for Youth"   Piešķil jaudu   3495,81  
              
  Biedrība "Jaunatne smaidam"   Ejam ielās!   3500,00  
             
      KOPĀ:   20 994,69  
             

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.