Projektu konkursu rezultāti

2020. gada projektu konkursu rezultāti ir pieejami Valsts programmas 2020. gada atbilstošajās apakšsadaļās.

Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gada 1.3.sadaļas projektu konkursa "Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija Projekta nosaukums Summa (EUR)
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Kuldīgas novada pašvaldība JĀdaram! 3500
     
Mārupes novada dome Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģijas izveide 3480
     
Smiltenes novada dome Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei Smiltenes novadā 3500
     
Rojas novada dome Kopā ir spēks 3232,65
     
Jaunjelgavas novada dome Jaunietis Jaunjelgavai 3499,35
     
Ventspils novada dome Ventspils novada pašvaldības Jaunatnes jomas plānošanas dokumenta izstrāde 2020.-2023. 3460,61
     
Rēzeknes pilsētas dome Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde 3500
     
Stopiņu novada dome Plānošanas dokumenta “Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” izstrāde 3033,82

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gada 2.sadaļas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija   Projekta nosaukums   Summa (EUR)
Biedrība “Latvijas Mazpulki”   Augsim Latvijai!   57033,6
         
Biedrība "Streetbasket"   “Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā   56983
         
Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija"   Atbalsts LSGCO darbībai 2019. un 2020.gadā   57033,6
         
Biedrība "Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai"   Klubs “Māja” izaugsme 2019. - 2020. gadā   56419,36
         
Biedrība “Latvijas jaunatnes padome”   LJP darbības nodrošināšana 2019-2020   57033,59

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

 

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gada 2.sadaļas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija   Projekta nosaukums   Projekta finansējums
Biedrība “Youth for City – City for Youth”   Pieturzīme   3499,88
         
Biedrība "Creative Minds For Culture"   CMC darbības stiprināšana   3500
         
Biedrība "Mums pieder pasaule"   Spēlē un spēļo!   3497,8
         
Biedrība "Latvijas jauniešu sporta attīstības biedrība"   Jauniešu iniciatīvas motosporta attīstības veicināšanai Latvijā   3500
         
Biedrība "Latvijas Jauniešu organizācija “Tellus”"   Eiropas Jauniešu parlamenta 17. Nacionālā konference   3500
         
Biedrība "AVANTIS"  

“Young Media House pop- up” Jauniešu komunikācijas telpas“ Young Media House” reģionālā un starptautiskā attīstība

  3259,72

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.2.sadaļas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija   Projekta nosaukums   Projekta finansējums
Olaines novada pašvaldība   Saki JĀ pašpārvaldei   3482,99
         
Ikšķiles novada pašvaldība   Mobilais darbs ar jaunatni Tīnūžu pagastā   3498
         
Jēkabpils pilsētas pašvaldība   Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos   3500
         
Salas novada pašvaldība   Salas novada jaunieši   3498,75
         
Gulbenes novada pašvaldība   #Bāze   3279
         
Jaunpils novada dome   Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā   3499,8
         
Jūrmalas pilsētas dome   Ilgtspējīga [sa]darbība   3500
         
Daugavpils novada dome   DNJ Startup   3500
         
Siguldas novada pašvaldība, Siguldas novada Jaunrades centrs   Siguldas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pašizaugsmes projekts “Dari. Tu vari!”   3497,5
         
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde"   Digitālā darba ar jaunatni attīstība Ventspilī   3500
         
Saldus novada pašvaldība   Mums ir pa ceļam   3500
         
Skrundas novada pašvaldība   Atklātā iespēja   3499,99
         
Lielvārdes novada pašvaldība   Skatāmies vienā virzienā!   3430,98
         
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs”    Jauniešu līdzdalības veicināšana Baložu pilsētā   3500
         
Cēsu novada pašvaldība   Mērvienība - Cēsis   3500
         
Jelgavas pilsētas dome   Jelgava jauniešiem II   2300,12
         
Aizkraukles novada pašvaldība   Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģija   3463,2
         
Preiļu novada dome   Esi daudzpusīgs   3270
         
Varakļānu novada pašvaldība   Gribu!Varu!Daru!   2779,4
         
Krustpils novada pašvaldība   Atver durvis sadarbībai   2846

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.