Projekta iesniegšana

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmā 2019.gadam ir veikti grozījumi, palielinot pieejamo finansējumu jaunatnes organizācijām. Pagarināts arī projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - no 6. uz 13. martu. Ar grozījumiem aicinām iepazīties Konkursa nolikumā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 13. marts.

Projekta pieteikumam ir jābūt personīgi iesniegtam JSPA līdz 2019. gada 13. marta plkst.17.00.
 
Atklātā projektu konkursa dokumenti ir pieejami šeit:

Konkursa nolikums (aktualizēts 21.02.2019.)
1. pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa (spied virsū un dokuments atvērsies);  
2. un 3. pielikums – Projekta budžeta tāmes veidlapa 2019. un 2020.gadam (spied virsū un dokuments atvērsies);
4. pielikums – Projekta iesniedzēja atbilstības veidlapa (spied virsū un dokuments atvērsies).

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti un vadlīnijas:
http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/par-valsts-programmu
Vadlīnijas par projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv