Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

Konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" mērķis ir atbalstīt līdz 20 pašvaldību projektus, kas vērsti uz vietējā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu vai kas vērsti uz ilgtermiņa plānveida darbu ar jaunatni pašvaldībā, darba ar jaunatni sistēmas izveidi.

Finansējums: EUR 63 000,00.

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv