Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām

Konkursa "Atbalsts jaunatnes organizācijām, to iniciatīvu īstenošanai un darbībai nepieciešamajam administratīvajam nodrošinājumam" mērķis ir sniegt atbalstu līdz 8 jaunatnes organizācijām (saskaņā ar Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem), to iniciatīvu īstenošanai un darbībai nepieciešamajam administratīvajam nodrošinājumam, lai nodrošinātu visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām un Eiropas jaunatnes programmām saskaņā ar Strukturētā dialoga VI. ciklā izstrādāto 11. mērķi.

Finansējums: EUR 25 200,00.

Kontaktinformācija:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv