Atbalsts dotāciju veidā

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros atbalsts valsts dotāciju veidā katrai 100 000 eiro apmērā piešķirts biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un  biedrībai “Latvijas Mazpulki”, kā arī 29 140,00 eiro studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei (biedrība “Radām novadam”).

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv