Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī

Konkursa "Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī" mērķis ir atbalstīt līdz 10 pašvaldību projektus, kas vērsti uz plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstību vietējā līmenī.

Finansējums: EUR 43 900,00.

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv