Vakances

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
izsludina konkursu uz vakanto
juriskonsulta (ierēdņa) amata vietu

Galvenie amata pienākumi:
- izstrādāt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – JSPA) normatīvo aktu projektus saistībā ar JSPA administrēto Eiropas Savienības programmu „Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss” un Jaunatnes politikas valsts programmu;
- izvērtēt JSPA administratīvo aktu projektu likumību un lietderību JSPA administrētajai Eiropas Savienības programmai „Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss” un Jaunatnes politikas valsts programmai;
- nodrošināt līgumu projektu izstrādi un izvērtēšanu par JSPA administrēto Eiropas Savienības programmu „Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss” un Jaunatnes politikas valsts programmu īstenošanu;
- organizēt un veikt publiskos iepirkumus JSPA pamatdarbības, administrēto Eiropas Savienības programmu „Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Jaunatnes politikas valsts programmu un citu programmu un projektu norisei, tajā skaitā, veikt saistīto dokumentu sagatavošanu, saglabāšanu un uzskaiti.

Prasības pretendentiem/-ēm:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
- augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
- vismaz pēdējo trīs gadu laikā iegūtā darba pieredze valsts pārvaldē;
- vismaz pēdējo divu gadu laikā iegūtā darba pieredze normatīvo aktu un administratīvo aktu projektu izstrādē un analīzē;
- vismaz pēdējā gada laikā iegūtā darba pieredze publisko iepirkumu veikšanā;
- vēlama darba pieredze kā valsts institūcijas pārstāvim tiesvedības procesos;
- zināšanas un izpratne par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem valsts pārvaldes un publisko iepirkumu jomā;
- savas kompetences ietvaros zināšanas un izpratne par ārvalstu finanšu instrumentu vadību;
- vēlamas labas angļu valodas zinšānas;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express).

JSPA piedāvā:
- interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
- draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
- iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās mācībās;
- atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (1100 - 1380 EUR).

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Amats klasificēts 44.saimes III A līmenī (11.mēnešalgu grupa).
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, JSPA informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir JSPA.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām aicinām līdz 05.02.2020 sūtīt pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073 ar  norādi "juriskonsults".
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
izsludina konkursu uz vakanto
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatora amata vietu
(uz nenoteiktu laiku) (ierēdņa amats)

Galvenie darba pienākumi ir nodrošināt Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” projektu koordinēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām, t.sk.:
-    potenciālo projektu īstenotāju un apstiprināto projektu īstenotāju konsultēšanu;
-    projektu pieteikumu izvērtēšanu;
-    administratīvo aktu projektu un līgumu projektu izstrādi;
-    projektu lietu veidošanu un uzturēšanu Eiropas Komisijas IT sistēmā;
-    informatīvo materiālu satura veidošanu;
-    informācijas par projektiem prezentēšanu u.c.

Prasības pretendentiem/-ēm:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- vismaz viena gada pieredze darbā ar projektiem;
- vēlama viena gada darba pieredze administratīvo aktu projektu izstrādē;
- vēlama viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
- vēlama pieredze jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā;
- zināšanas un izpratne par jaunatnes jomu un neformālo izglītību;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express);
- labas angļu valodas zināšanas;
- vēlamas krievu valodas zināšanas;
- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Aģentūra piedāvā:
- interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
- draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
- iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās un starptautiskajās mācībās;
- atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (1100 - 1380 EUR)

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām aicinām līdz 05.02.2020 sūtīt pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073 ar  norādi "projektu koordinatora vakance".
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.