Vakances

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Struktūrfondu daļas projektu vadītāja/-as amatu (uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi ir piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta "PROTI un DARI" (turpmāk - projekts) darbību īstenošanā saskaņā ar projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem:

 • izskatīt projektā iesaistīto pašvaldību iesniegtos pārskatus un projekta finansējuma pieprasījumus
 • sniegt atbalstu un konsultācijas projektā iesaistītājām pašvaldībām visos projekta īstenošanas posmos
 • organizēt mentoru un programmu vadītāju mācības, pieredzes apmaiņas pasākumus
 • piedalīties projektā iesaistīto pašvaldību darbības novērtēšanas vizītēs
 • organizēt informācijas pasākumus projekta ietvaros
 • sagatavot paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem par projekta ieviešanas gaitu

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē
 • vairāk nekā viena gada darba pieredze projektu vadībā
 • darba pieredze jaunatnes politikas īstenošanas jomā
 • zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu
 • zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības fondu ieviešanu
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express)
 • labas angļu valodas zināšanas
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • vēlama darba pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē

Amats klasificēts 44. saimes III A līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (ziņa publicēta 27. aprīlī), nosūtot pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv. Tālr. uzziņām 67358073 vai 67356248.