Vakances

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Struktūrfondu daļas projektu vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi ir piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta "PROTI un DARI" darbību īstenošanā saskaņā ar projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem:

 • izskatīt projektā iesaistīto pašvaldību iesniegtos pārskatus, izvērtējot jauniešiem sniegtā atbalsta saturu un tā kvalitāti;
 • konsultēt mentorus, programmas vadītājus un citus speciālistus par projektā veicamo uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu kvalitatīva atbalsta sniegšanu projektā iesaistītajiem jauniešiem;
 • sniegt konsultācijas projektā iesaistītajām pašvaldībām par projekta īstenošanas satura jautājumiem un sadarbības ar stratēģiskajiem partneriem izveidi;
 • piedalīties projektā iesaistīto pašvaldību darbības novērtēšanas vizītēs, izvērtējot jauniešiem sniegtā atbalsta saturu un tā kvalitāti.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
 • divu gadu darba pieredze projektu saturiskajā vai administratīvajā vadībā, kas saistīta ar sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu;
 • trīs gadu darba pieredze sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijas vai reintegrācijas jomā;
 • zināšanas un izpratne par konsultatīva un psiholoģiska atbalsta sniegšanas procesa organizēšanu un veikšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlama darba pieredze jaunatnes politikas īstenošanas jomā;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Amats klasificēts 44. saimes III A līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (ziņa publicēta 10. martā), nosūtot pa pastu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Rīgā, Mūkusalas ielā 41, LV-1004, vai elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv. Tālr. uzziņām 67358073 vai 67358068.