Latvijas-Šveices sadarbības programmaProgrammu kopumā plānots īstenot līdz 2017. gadam, taču jauniešu centrus paredzēts izveidot līdz 2013. gada beigām. Programmas īstenotājs ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Kopējais projekta finansējums ir ap 2,6 miljoni latu (0,4 miljonu latu - Latvijas Republikas nacionālais līdzfinansējums).

Latvijas – Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.