Jauniešu centri

Jauniešu centra nosaukums   Jauniešu centra adrese   Kontaktinformācija  
Aizputes novada jauniešu centrs „IDEJU MĀJA”   Katoļu iela 5, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456   E-pasts:info@idejumaja.lv
www.idejumaja.lv
 
           
Alūksnes Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs "Pa GALMS"   Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301   E-pasts: abjc@aluksne.lv
Tālr.64322402, 29190552
www.abjc.lv
 
           
Ānes jauniešu iniciatīvu centrs   Celtnieku ielā 12, Ānes ciems, Ozolnieku novads, LV-3018   E-pasts: vija.jailojane@ozolnieki.lv
Tālr. 29409478
 
           
Balvu novada jaunatnes iniciatīvu centrs "Dinamīts"   Brīvības iela 48, Balvi, Balvu novads, LV-4501   E-pasts: bbjc@balvi.lv
Tālr. 20278819
 
           
Burtnieku novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Jaunatnes iela 15, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206   E-pasts:daiga.kina@burtniekunovads.lv
tālr.28602525
Twitter: @BurtniekuMJIC
 
           
Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrs   „Parka rozes”, Dagdas pagasts, Dagdas novads, LV-5674   E-pasts: bjcdagda@inbox.lv
Tālr.65652244
www.dagda.lv
Facebook: JicDagda
 
           
Gulbenes novada multifunkcionāls jauniešu centrs „Bāze”   Brīvības iela 22, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401  

E-pasts: jcbaze@gmail.com
Tālr.64497569, 26354557
www.labisbabis.lv/
Twitter: @JC_BAZE
Facebook: ycBAZE
Draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/jauniesucentrsbaze

Instagram: JC_BAZE

 
           
Iecavas Jauniešu centrs   Grāfa laukums 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3919  

E-pasts: sandra.upelniece@iecava.lv
Tārl.: 26681879
www.iecava.lv/jauniesiem
Facebook: JaunatneslietasIecava

 
           
Ilūkstes multifunkcionālais jauniešu centrs   Raiņa ielā 33, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447   E-pasts: jauniesucentrs@ilukste.lv; ilukstesbjc@inbox.lv
Tālr.65652244
 
           
Jaunjelgavas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Oškalna iela 6, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134   E-pasts: anna.berzina@jaunjelgava.lv.
Tālr. 22406210
 
           
Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs   Lietuvas iela 49, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023   E-pasts: sintija.zilite@jelgavasnovads.lv
Tālr.: 25453124
Facebook: Jauniesucentrs
Draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/jelgavasnovadabjiic
 
           
Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „Kvartāls”   Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, LV - 5316   E-pasts: raksti@kvartals.lv
Tārl.: 65312206
www.kvartals.lv
FB: livanu.novada.jauniesi
 
           
Kandavas Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs „NAGLA”   Zīļu ielā 2, Kandava, Kandavas novads, LV-3120   E-pasts: janakaslaja@inbox.lv
Tālr.20210717
 
           
Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā   Skolas iela 1, Vaidava; Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV – 4228   E-pasts:elina.upite@kocenunovads.lv
Tālr.26115449
www.kocenunovads.lv
 
           
Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KUBS"   Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801   E-pasts: jickubs@inbox.lv
Tālr.26656002
Draugiem.lv: www.draugiem.lv/jickubs/
Twitter: @jickubs
 
           
Pļaviņu novada Jauniešu iniciatīvu centrs "Ideja"   Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120   E-pasts: inara.upeniece@plavinas.lv
Tālr. 27876977
 
           
Rēzeknes novada Rogovkas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs   Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, Rogovka   E-pasts: rogovkasjc@gmail.com
www.http://rogovkasjc.wix.com/rogovkasjc
Draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/rogovkasjc/
 
           
Riebiņu novada jauniešu iniciatīvu centrs „Pakāpieni”   Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326   E-pasts: pakapieni@riebini.lv; l.ustupe@gmail.com
Tālr.: 65392659
www. http://riebini.lv/lv/jaunatne
 
           
Rūjienas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs   Upes ielā 9, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240   E-pasts: daina.roze@rujiena.lv
Tālr.25450585
www.draugiem.lv/rujienasjauniesi
Twitter: @JICRujiena
 
           
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs „Bāka”   Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV- 4033   E-pasts: jic@salacgriva.lv
Tālr.64071991
www.draugiem.lv/baaka
Facebook: jicbaaka
 
           
Saldus Jaunatnes un atpūtas iniciatīvu centra „Šķūnis”   Lielā ielā 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801   E-pasts: jic.skunis@gmail.com
Tālr.27878570
www.saldusjauniesiem.lv
 
           
Saulkrastu novada jauniešu centrs “Jauniešu māja”   Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160  

e-pasts: jauniešu.maja@saulkrasti.lv
tālrunis: 67952649

 
           
Skrundas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326   E-pasts: baiba.eversone@skrunda.lv
Tālr.: 29852292
 
           
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs   Brīvības ielā 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201   E-pasts: bjc@talsi.lv
Tālr.63291805
www.talsubjc.lv
Facebook: talsubjc
 
           
Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Sporta ielā 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101   E-pasts: jauniesucentrs@tukums.lv
Tālr.29191694; 63115175
www.tukumajauniesucentrs.lv
Twitter: @Tukums_JC
Facebook: Tukuma_JC
Darugiem.lv: http://www.draugiem.lv/tukumajauniesucentrs/
 
           
Valkas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs   Semināra iela 21, Valka, Valkas novads, LV-4701   E-pasts: jaunatne@valka.lv
Tālr.: 29472781
www.valkasjauniesi.co.nr/
www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/jaunatne
Draugiem.lv: www.draugiem.lv/jaunieshudome
facebook: Valkas-Jauniešu-birojs