Uzsākta Latvijas-Šveices sadarbības programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”

Pirmdien, 30. maijā, Šveices Konfederācijas vēstniece Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio (Gabriela Nützi Sulpizio) un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aleksandrs Antonovs parakstīja Latvijas – Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta līgumu par finansējuma piešķiršanu jauniešu centru izveidei un apmācībām jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Pirmdien, 30. maijā, Šveices Konfederācijas vēstniece Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio (Gabriela Nützi Sulpizio) un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aleksandrs Antonovs parakstīja Latvijas – Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta līgumu par finansējuma piešķiršanu jauniešu centru izveidei un apmācībām jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Projekts „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietver divas komponentes. Pirmās komponentes ietvaros paredzēts izveidot 17 multifunkcionālus jauniešu centrus dažādās Latvijas Republikas pašvaldībās, kuru iesniegtie projekti tika apstiprināti 2010. gada augustā Izglītības un zinātnes ministrijā. Jaunizveidotie multifunkcionālie jauniešu centri ar neformālās izglītības metodēm veicinās atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika lietderīgai izmantošanai. Jauniešu centri būs arī informācijas ieguves punkts un atbalsta vieta jaunatnes organizāciju aktivitātēm.

Savukārt projekta otrā komponente ietver apmācības un pasākumus jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību materiālu izstrādi. Jau šogad, 2011. gada otrajā pusē, Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros plānotas pirmās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. Kopumā līdz 2017. gadam papildus apmācībām jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem un apmācību metodisko materiālu izstrādei plānotas arī reģionālās konferences, starptautiskā konference, kā arī reģionālie un nacionālie forumi. Apmācības īstenos v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.

Projektu kopumā plānots īstenot līdz 2017.gadam, taču jauniešu centrus paredzēts izveidot līdz 2013. gadam. Projekta īstenotājs ir v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”. Kopējais projekta finansējums ir ap 2,6 miljoni latu (0,4 miljonu latu - Latvijas Republikas nacionālais līdzfinansējums).

Kontaktinformācija:

Aija Riba
V/A ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Starptautiskās sadarbības programmu daļas vadītāja
Tālr.: +371 67358070
Fakss: +371 67358060
aija.riba@jaunatne.gov.lv