Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu: Ekspertu tīkls par sociālo dimensiju izglītībā un apmācībā

Vispārējais šī līguma mērķis (attīstībai un sadarbībai): palīdzēt uzlabot Eiropas līmeņa politiku izglītības un apmācības jomā, izmantojot konsultatīvo ekspertu tīklu, kas strādā ar sociālo dimensiju izglītībā un apmācībā.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 8. septembrim.

Vairāk informācijas