Starptautiskais ilgtermiņa projekts "Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos" (nacionālās aktivitātes - projekts "Būt kopā" un projekts "Brīvprātīgais darbs kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā")

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" piedāvāto iespēju iekļaušanu darbā ar jauniešiem NEET situācijā, ir izveidota stratēģiskā partnerība Starptautiski projekti jaunatnes jomā kā instruments darbā ar jauniešiem NEET situācijā.

Partnerības mērķis: veicināt izpratni par sistemātisku pieeju darbā ar jauniešiem NEET situācijā programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros.

Lai to izdarītu:

  • tiek apzinātas organizācijas/institūcijas, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā, lai informētu un veicinātu to izpratni par iespējām programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss";
  • tiek veidotas partnerības starp organizācijām/institūcijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā un organizācijām, kuras ir pieredzējušas projektu īstenotājas programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā";
  • tiek veicināta jaunu kopīgu starptautisku projektu īstenošana;
  • tiek veicināta labas prakses apmaiņa vietējā un starptautiskā līmenī programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros un ārpus tās.

Galvenās projekta aktivitātes:

  1. darba ar jauniešiem NEET situācijā apzināšana Latvijā, izvērtējot iesaistītās organizācijas un institūcijas gatavību sadarboties ar nevalstisko sektoru un izmantot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" iespējas savā ikdienas darbā;
  2. nacionāla līmeņa apmācības ar mērķi sniegt pamatinformāciju par programmām "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss", kā arī sniegt izpratni par jauniešu NEET situācijā iesaisti starptautiskos projektos, izvēršot stratēģisku sadarbību starp programmā pieredzējušām organizācijām un institūcijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā;
  3. starptautiskas apmācības ar mērķi veicināt kompetenču attīstīšanu, kas nepieciešamas jauniešu NEET situācijā iesaistei starptautiskos projektos, veicināt partnerības veidošanu, projekta ideju attīstīšanu, kā arī veicināt ilgtermiņa sistēmas izveidi programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes Korpuss" iekļaušanai ikdienas darbā.
  4. pieredzes apmaiņas vizīte Austrijā ar mērķi dalīties ar dažādām metodēm darbā ar jauniešiem NEET situācijā, kā arī veidot ilgtermiņa partnerības.

Projekta dalībnieki:

  • institūcijas/organizācijas, kas ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā, kā arī
  • organizācijas, kuras ir iesniegušas un īstenojušas vismaz vienu starptautisku projektu programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā".

Šajā partnerībā ir iesaistītas 6 "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālās aģentūras no Latvijas, Igaunijas, Čehijas, Austrijas, Portugāles un Francijas.

 

 

Plašāka informācija:
Edgars Knohenfelds
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358066
Fakss: +371 67358060
edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv