Starptautiskais ilgtermiņa projekts "Stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos" (nacionālās aktivitātes - projekts "Būt kopā" un projekts "Starptautiski projekti kā metode darbā ar jauniešiem NEET situācijā")

„NEET jaunietis” kā neveiksminieks ir sabiedrības uzspiests zīmogs, taču jaunietis NEET situācijā ir apstāklis, kuru var pozitīvi izmainīt.”

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un „Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvāto iespēju iekļaušanu darbā ar jauniešiem NEET situācijā, vairākas Eiropas valstu nacionālās aģentūras ir izveidojušas stratēģisku partnerību Starptautiski projekti jaunatnes jomā kā instruments darbā ar jauniešiem NEET situācijā.

Partnerības (ilgtermiņa projekta) galvenā ideja ir piedāvāt sistemātisku atbalsta pasākumu kopumu organizācijām/institūcijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā vai arī vēlas šos jauniešus iesaistīt savos projektos.

Mērķis: veicināt izpratni par sistemātisku pieeju darbā ar jauniešiem NEET situācijā programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un „Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

Lai to izdarītu:
-   tiek apzinātas organizācijas/institūcijas, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā, lai informētu un veicinātu to izpratni par iespējām programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un „Eiropas Solidaritātes korpuss”;
- tiek veidotas partnerības starp organizācijām/institūcijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā un organizācijām, kuras ir pieredzējušas projektu īstenotājas programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”;
- tiek veicināta jaunu kopīgu starptautisku projektu īstenošana;
- tiek veicināta labas prakses apmaiņa vietējā un starptautiskā līmenī programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros un ārpus tās.

Projekta ilgums:

2018. - 2020. gads

Ilgtermiņa projekta pirmais cikls norisināsies līdz 2019. gada jūlijam un tā ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes:

1.    Nacionāla līmeņa apmācības latviešu valodā 2018. gada 3. - 4. oktobrī ar mērķi sniegt pamatinformāciju par programmām „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un „Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī sniegt izpratni par jauniešu NEET situācijā iesaisti starptautiskos projektos, izvēršot stratēģisku sadarbību starp programmā pieredzējušām organizācijām un institūcijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā;
2.    Starptautiskas apmācības Tallinā, Igaunijā angļu valodā 2018. gada 18. - 22. novembrī ar mērķi veicināt kompetenču attīstīšanu, kas nepieciešamas jauniešu NEET situācijā iesaistei starptautiskos projektos, veicināt partnerības veidošanu, projekta ideju attīstīšanu, kā arī veicināt ilgtermiņa sistēmas izveidi programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un „Eiropas Solidaritātes Korpuss” iekļaušanai ikdienas darbā.
3.    Starptautiskas mācības Siguldā, Latvijā angļu valodā 2019. gada februārī par jauniešu NEET iesaisti programmā Eiropas solidaritātes korpuss.
4.    Pieredzes apmaiņas vizīte Austrijā 2019. gada aprīlī angļu valodā ar mērķi iepazīties ar Austrijas organizāciju darbu ar jauniešiem NEET situācijā, dalīties ar dažādām metodēm, kā arī veidot ilgtermiņa partnerības.
5.    Ēnošanas iespēja kādā no ilgtermiņa projektā iesaistītajām valstīm – 2019. gada maijā/jūnijā tiks dota iespēja organizācijām atrast sadarbības partnerus kādā no ilgtermiņa projektā iesaistītajām valstīm un doties pie viņiem uz vairākām dienām ēnot ikdienas darbu ar jauniešiem NEET situācijā.
6.    Personalizēts koučings pieredzējušu ekspertu pavadībā – nacionālo mācību (3.-4.oktobris) dalībniekiem visa cikla garumā ir iespējams saņemt personalizētu atbalstu sistemātiskas pieejas izveidē jauniešu NEET situācijā iesaistei programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un „Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī personalizētu atbalstu (konsultāciju veidā) konkrētu projektu izstrādē.

Projekta dalībnieki
-  institūcijas/organizācijas, kas ikdienā strādā ar jauniešiem NEET situācijā, kā arī
- organizācijas, kuras ir iesniegušas un īstenojušas vismaz vienu starptautisku projektu programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

Šajā partnerībā ir iesaistītas deviņas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras: no Latvijas, Igaunijas, Čehijas, Austrijas, Portugāles, Rumānijas, Lielbritānijas, Itālijas un Francijas.

Ilgtermiņa projektu plānots turpināt arī otrajā ciklā (2019.gada jūlijs- 2020.gada jūlijs) un saglabāt tās pašas aktivitātes. Otrajā ciklā ir iespējamas izmaiņas iesaistīto valstu skaitā, kā arī izpētes brauciens tiks organizēts Latvijā, bet starptautiskas mācības - Čehijā.

 

Plašāka informācija:
Edgars Knohenfelds
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358066
Fakss: +371 67358060
edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv