Skolotājus aicina pieteikties eTwinning kursam krievu valodā par tiešsaistes servisiem starptautiskai sadarbībai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos tiešsaistes kursam „Tiešsaistes servisi starptautiskajai sadarbībai”. Kursa mērķis ir iepazīt un apgūt tiešsaistes servisus eTwinning un citu mācību projektu īstenošanai. Kurss ir bezmaksas. To sadarbībā ar eTwinning Plus dalībvalstīm notiek krievu valodā – piedalīsies 70 skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Ukrainas. Pieteikšanās termiņš 2015.gada 04.janvāris, aizpildot tiešsaistes anketu

Kurss ietver 7 nodarbības, kurās apgūst portāla www.etwinning.net iespējas projektu īstenošanai un dažādu tiešsaistes servisu (rīku) iespējas projektu darba vajadzībām – sadarbībai un darbam ar tekstiem, attēliem, skaņu un video dažādu projektu aktivitāšu īstenošanai, kā arī sagatavoto materiālu publicēšanai tīmeklī TwinSpace vidē, Wikispaces.com un citos bezmaksas servisos.

Dalībnieki: skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Ukrainas ar interesi eTwinning un projektu organizēšanā
Tēma: „Tiešsaistes servisi starptautiskajai sadarbībai”
Laiks: No 2015.gada 20.janvāra līdz 14.aprīlim (7 x 120min nodarbības)
Vieta: Kurss notiek tiešsaistē, dalībnieki var pieslēgties no jebkuras vietas, kur pieejams dators un interneta pieslēgums (nepieciešamas arī austiņas (skaļruņi) un mikrofons, vēlami Google un Twitter konti, Firefox un Google Chrome pārlūkprogrammas ar Java, Flash un Silverlight atbalstu)
Darba valoda: krievu
Dalībnieku skaits: 70 (30 no Latvijas, 10 no Lietuvas, 10 no Armēnijas, 10 no Azerbaidžānas un 10 no Ukrainas)
Kursu vada: eTwinning vēstnieks F.Sarcevičs, G.Šeršņevs

Sagaidāmie rezultāti dalībniekiem: 

 1. Mācēs izmantot portāla www.etwinning.net pamata iespējas.
 2. Pratīs sagatavot un publicēt projektu materiālus Twinspace vai Wikispaces un citos vienkāršākajos tīmekļa lapu publicēšanas servisos.
 3. Pratīs meklēt un sistematizēt informāciju ar dažādu tiešsaistes rīku palīdzību.
 4. Mācēs izmantot dažādus tīmekļa servisus dažādu materiālu un aktivitāšu sagatavošanai un īstenošanai projektu un ikdienas mācību vajadzībām.
 5. Mācēs lietot Internet servisus tekstu, attēlu, skaņas un video materiālu sagatavošanai, apstrādei, saglabāšanai un koplietošanai (sadarbībai).
 6. Pratīs lietot tiešsaistes sadarbības rīkus, darbojoties projektos un citās aktivitātēs mācību procesā vai ārpusstundu nodarbībās.

Kursa tēmas:

 1. projektu vide eTwinning.net platformā;
 2. tiešsaistes servisi mācību materiālu sistematizācijai, strukturēšanai (mindmaps) un kolekciju veidošanai (t.sk. projektiem)
 3. tiešsaistes servisi sadarbībai;
 4. tiešsaistes servisi vārdu mākoņu, krustvārdu mīklu, aptauju un testu veidošanai;
 5. tiešsaistes servisi attēlu, audio un video apstrādei;
 6. tiešsaistes servisi blogu un tīmekļa resursu/lapu veidošanai;
 7. tīmekļa projekta izveide Wikispaces.com vide.

Prasības pretendentiem:

 • pedagogs, kas strādā ar skolēniem vecumā no 11 līdz 19 gadiem
 • reģistrējies www.etwinning.net 
 • interese par interneta iespēju izmantošanu mācību darbā, vēlme iegūtās zināšanas izmantot eTwinning projekta veidošanā

Lai pieteiktos kursam, līdz 2015.gada 4.janvāra plkst. 24:00 jāaizpilda tiešsaistes anketa. Apstiprinājumu dalībai kursā pretendenti saņems personīgā e-pasta ziņā 7 darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Kursa dalībnieki saņems rakstisku apliecību par dalību. Kurss ir bezmaksas.