Parakstīti līgumi par 17 jauniešu centru izveidi Latvijas-Šveices sadarbības programmā

Latvijas – Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta ietvaros 2011.gada 31. maijā valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” tika parakstīti līgumi ar 2010. gada 4. augustā (protokols Nr.2/2010) Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināto apakšprojektu iesniedzējiem - 17 Latvijas Republikas pašvaldībām par multifunkcionālu jauniešu centru izveidi. Vēlmi piedalīties projekta īstenošanā sākotnēji izteica 30 pašvaldības.

Līgumi tika parakstīti ar Talsu novada pašvaldību, Saldus novada pašvaldību, Alūksnes novada pašvaldību, Burtnieku novada pašvaldību, Dagdas novada pašvaldību, Gulbenes novada pašvaldību, Jelgavas novada pašvaldību, Kocēnu novada pašvaldību, Līvānu novada pašvaldību, Madonas novada pašvaldību, Ozolnieku novada pašvaldību, Pļaviņu novada pašvaldību, Rūjienas novada pašvaldību, Salacgrīvas novada pašvaldību, Tukuma novada pašvaldību, Kandavas novada pašvaldību un Ilūkstes novada pašvaldību. Līdz ar to šajās 17 pašvaldībās jauniešu multifunkcionālo centru izveidei sāksies renovācijas un rekonstrukcijas darbi. Jauniešu centrus paredzēts izveidot līdz 2013. gadam.

Kontaktinformācija:

Aija Riba
V/A ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Starptautiskās sadarbības programmu daļas vadītāja
Tālr.: +371 67358070
Fakss: +371 67358060
aija.riba@jaunatne.gov.lv