Latvijas - Šveices sadarbības programma

2010. gadā Izglītības un zinātnes ministrija deleģēja valsts aģentūrai "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" Šveices puses apstiprinātās programmas "Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos" īstenošanas funkciju, kuras ietvaros tiks izveidoti 17 pašvaldības multifunkcionāli jaunatnes iniciatīvu centri, kā arī līdz 2016.gadam tiks nodrošinātas apmācības jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, kā arī citiem speciālistiem jaunatnes jomā.

Vairāk informācijas par Latvijas – Šveices sadarbības programmu: www.swiss-contribution.lv