Kocēnu novadā īstenos mobilo darbu ar jaunatni

Šogad Kocēnu novada pašvaldība uzsākusi īstenot valsts budžeta finansētu projektu "Mobilais darbs ar jaunatni Kocēnu novadā", kura ietvaros Bērzainē, Dikļos, Dauguļos, Zilākalnā un Rubenē norisināsies dažādas jauniešiem paredzētas aktivitātes.

Ņemot vērā situāciju, ka Latvijā kopumā lauku teritorijas ir samērā mazapdzīvotas, Kocēnu novada pašvaldība meklēja risinājumus, kā nodrošināt lauku jauniešiem darbu ar jaunatni, neformālu mācīšanos un brīvā laika aktivitātes jauniešiem pieejamā formā. Lai risinātu šo jautājumu, Kocēnu novada pašvaldība iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģenturas izsludinātajā projektu konkursā, iegūstot finansiālu atbalstu no valsts budžeta projekta "Mobilais darbs ar jaunatni Kocēnu novadā" realizēšanai.

Projekta nosacījumi paredz, ka finansiālu atbalstu mobilā darba ar jaunatni veikšanai novadā var saņemt tikai tās apdzīvotās vietas, kurās līdz šim nav realizēts darbs ar jaunatni. Kocēnu novada pašvaldība, apzinot situāciju, projektā paredzējusi veikt aktivitātes šādās apdzīvotās vietās -  Bērzainē, Dikļos, Dauguļos, Zilākalnā un Rubenē.

Visas projektā iesaistītās apdzīvotās vietas pirms projekta pieteikuma sagatavošanas tika izpētītas, apzinot iespējamās jauniešu grupas, kuras varētu aptvert šī projekta ietvaros. Lai arī projekta pieteikumā darbs ar jaunatni paredzēts, mērķtiecīgi uzrunājot tieši atlases grupas potenciālos dalībniekus, jauniešu aktivitātēs varēs iesaistīties jebkurš Kocēnu novada jaunietis.

Jauniešu aktivitātes būs atkarīgas no pašu jauniešu interesēm, tie var būt spēļu vakari, tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem, informatīvās lekcijas par jauniešiem aktuālām tēmām u.c. aktivitātes, kas tiks organizētas, sadarbojoties ar novada jauniešiem.

Pirmās brīvā laika pavadīšanas aktivitātes notiks:
Bērzaines pagastā (sieviešu apmācības un kultūras centra “Sonore” telpās (“Tūjas”, Bērzaine)) - 21. decembrī, 7. janvārī, 18. janvārī, 1. februārī un 15. februārī no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00;
Dikļu pagastā (Jura Neikena Dikļu pamatskolas telpās) – 27. decembrī, 9. janvārī, 24. janvārī, 6. februārī un 21. februārī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00;
Dauguļos (Ziemeļvidzemes internātpamatskolas telpās) - 27. decembrī, 9. janvārī, 24. janvārī, 6. februārī un 21. februārī no plkst. 17.30 līdz plkst. 20.30.

Projekta ietvaros norisināsies arī aktivitātes Rubenē un Zilākalnā, kas sāksies 2019. janvārī. Aicinām sekot līdzi informācijai!

Izvērtējot projektā sasniegtos rezultātus, Kocēnu novada pašvaldība izstrādās risinājumu turpmākai jaunatnes jomas attīstībai Kocēnu novadā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.