Aicinām Kurzemes reģiona jaunatnes darbiniekus piedalīties apmācībās par komandas veidošanu!

Apmācību mērķis ir attīstīt savstarpējās komunikācijas, saskarsmes un sadarbības procesus, efektīvai ideju un mērķu realizēšanai. Apmācības notiks no 2016. gada 9. - 11. martam viesu namā "Ventaskrasti", Ziru pagastā, Ventspils novadā.

Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/kurzemekomandasdarbs, pieteikšanās termiņš 29. februāris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 2. martam.

Apmācību uzdevumi:

  • sniegt apmācību dalībniekiem teorētisku informāciju par komandas veidošanas attīstības posmiem
  • apzināt līdera jeb grupas vadītāja lomu komandas attīstības posmos;
  • ļaut apmācību dalībniekiem piedzīvot un izprast komandas veidošanas principus;
  • iepazīstināt ar dažādiem komunikācijas stiliem, izprast vajadzības komandā, sasaistot ar katra dalībnieka realitāti – darbu ar jauniešiem;
  • apzināt līdera un grupas atbildību.

Dalībnieku profils: Jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas apgūt jaunas pieejas un metodes darbam ar jaunatni, kā arī pilnveidot savas komandas vadības prasmes. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva Štāle-Rācene, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, youth[at]redcross.lv

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv