Notikumi

TICTAC – daudzpusīgas apmācības, lai veicinātu Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu aktivitāšu kvalitāti

Apmācības paredzētas jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem, kas ir ieinteresēti izmantot starptautisko sadarbību, lai uzlabotu vietējās attīstības stratēģijas. To laikā tiks veicināta kvalitatīvu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu izstrāde. Apmācības norisināsies no 2018. gada 12. līdz 25. martam Vācijā, Bonnā. Pieteikšanās līdz 28. janvārim!

Specifiskie apmācību mērķi:

19.03.2018 līdz 25.03.2018
Pieteikšanās elektroniski

BiTriMulti (BTM) – daudzpusīgs apmācību kurss iesācējiem Jauniešu apmaiņas projektos

No 24. līdz 28. aprīlim Vācijā notiks BiTriMulti apmācības, kuru mērķis ir sniegt atbalstu aktīviem jaunatnes darbā strādājošajiem, ļaujot viņiem attīstīt savu kompetenci "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā. Pieteikšanās apmācībām līdz 25. februārim!

Šīs apmācības paredzētas tiem speciālistiem, kuriem nav līdzšinējas pieredzes "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā.

24.04.2018 līdz 28.04.2018
Pieteikšanās elektroniski

COMETS – izprast un fasilitēt individuālo un grupu mācību procesus

Apmācības apmācītājiem par to, kā izprast un fasilitēt individuālo un grupu mācību procesus. Tās balstītas uz Eiropas apmācību stratēģijas (EAS) kompetenču modeli apmācītājiem, kas strādā starptautiskā līmenī. Apmācības norisināsies no 2018. gada 2. līdz 8. maijam Vīnē, Austrijā. Pieteikšanās līdz 2018. gada 1. februārim!

COMETS apmācības tika izstrādātas kā atbalsts apmācītājiem viņu kompetenču attīstīšanā, katras apmācības koncentrējas uz vienu no kompetencēm, kas minētas EAS kompetenču modelī.

Šajās apmācībās tiks likts uzsvars uz šādām kompetencēm:

02.05.2018 līdz 08.05.2018
Pieteikšanās elektroniski

Kvalitātei ir nozīme II (Quality matters II)

No 2018. gada 5. līdz 8. jūnijam Polijā norisināsies apmācības, lai pievērstu uzmanību, ka sekmīga mobilitātes projekta īstenošana ir atkarīga no dažādiem aspektiem, piemēram, vadības, mentoringa, risku novēršanas, mudinot dalībniekus būt aktīviem un apzināties savu mācīšanās procesu. Pieteikšanās līdz 28. februārim!

05.06.2018 līdz 08.06.2018
Pieteikšanās tiešsaistē

Lapas