Notikumi

TICTAC – daudzpusīgas apmācības, lai veicinātu jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu kvalitāti "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

No 22. līdz 28. oktobrim Bulgārijā notiks TICTAC apmācības, kuru mērķis ir sniegt atbalstu jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un ikvienam, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus. Pieteikšanās līdz 3. septembrim.

22.10.2017 līdz 28.10.2017
Pieteikšanās tiešsaistē

Piesakies jauniešu forumam Taivānā par ilgtspējīgu attīstību

Aicinām Latvijas jauniešus piedalīties forumā "Global Youth Trends Forum Youth Initiatives for Sustainable Development", kas norisināsies no 24. līdz 31. oktobrim Taipejā, Ķīnā (Taivānā). Foruma mērķis ir veicināt jauniešu dialogu un iniciatīvas par globāli nozīmīgiem jautājumiem. Galvenās foruma tēmas būs pilsoniskums un aktīva līdzdalība, klimata pārmaiņas un "zaļais" patēriņš.

24.10.2017 līdz 31.10.2017
Pieteikšanās elektroniski

TOOL FAIR XII konference

No 6. līdz 10. novembrim Varnā (Bulgārijā) notiks starptautiska konference “Waves of Innovation”, kuras laikā tiks noskaidrots, kādas inovācijas nepieciešamas pedagoģiskajās pieejās un praksē, lai reaģētu uz pārmaiņām jaunatnes jomā, ņemot vērā Eiropas Komisijas izvirzītās jaunatnes prioritātes 2018. gadam. Konferences mērķis ir veicināt jaunatnes darba kvalitātes celšanos visā Eiropā. Pieteikšanās līdz 17. jūlijam.

06.11.2017 līdz 10.11.2017
Pieteikšanās tiešsaistē

Eiropas jaunatnes politikas veidošana teorijā un praksē (Shaping European Youth Policies in theory and practice)

Semināra mērķis ir iedvesmot jaunatnes jomā strādājošos veidot Eiropas jaunatnes politiku teorijā un praksē. Seminārs norisināsies no 2017. gada 13. līdz 15. novembrim Zagrebā, Horvātijā. Pieteikšanās līdz 18. septembrim!

Seminārā piedalīsies 14 valstu komandas, katrā komandā 3 dalībnieki, kas vēlētos stiprināt jaunatnes politikas ieviešanu vietējā kontekstā.

13.11.2017 līdz 15.11.2017
Pieteikšanās elektroniski

Lapas