TICTAC – daudzpusīgs mācību kurss, lai veicinātu Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu aktivitāšu kvalitāti programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

TICTAC mācības domātas jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes līderiem, kurus interesē starptautiskās sadarbības izmantošana, lai veicinātu vietējās attīstības stratēģijas uzlabošanos un kvalitatīvu projektu izstrādi programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Mācības norisināsies no 2018. gada 3. līdz 9. novembrim Bulgārijā. Pieteikšanās līdz 26. augustam!

Galvenais mācību mērķis ir attīstīt dalībnieku kompetences,  lai viņi varētu īstenot kvalitatīvus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus, kas atbilst organizācijas ilgtermiņa stratēģijai.

Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/tictac-daudzpusigs-macibu-kurss-lai-veicinatu-jaunatnes-darbinieku-mobilitates-projektu

 

Notikuma laiks: 
03.11.2018 līdz 09.11.2018
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Augusts 26, 2018 (All day)
Pieteikšanās elektroniski