TICTAC – daudzpusīgas apmācības, lai veicinātu Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu aktivitāšu kvalitāti

Apmācības paredzētas jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem, kas ir ieinteresēti izmantot starptautisko sadarbību, lai uzlabotu vietējās attīstības stratēģijas. To laikā tiks veicināta kvalitatīvu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu izstrāde. Apmācības norisināsies no 2018. gada 19. līdz 25. martam Vācijā, Bonnā. Pieteikšanās līdz 28. janvārim!

Specifiskie apmācību mērķi:

  • popularizēt programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" kā izglītojošu rīku;
  • izzināt programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā", koncentrējoties uz kvalitatīvu starptautisko sadarbību;
  • saprast programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" lomu ilgtermiņa vietējā stratēģijā;
  • veicināt pirmos soļus, jaunatnes jomas projekta īstenošanai starptautiskā komandā;
  • attīstīt dalībnieku neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesa plānošanas kompetences;
  • popularizēt jaunatnes līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu kā centrālos elementus, īstenojot Eiropas projektus.
Notikuma laiks: 
19.03.2018 līdz 25.03.2018
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Janvāris 28, 2018 - 23:00
Pieteikšanās elektroniski