Studiju vizīte Somijas dienvidrietumu laukos (Rural Study Visit in South-West Finland)

Mazām organizācijām laukos var būt grūtības atrast cilvēkus, lai organizētu starptautiskus jauniešu apmaiņas projektus. Šīs studiju vizītes laikā varēs aplūkot labās prakses piemērus vienā no Somijas reģioniem. Lauki arī var būt starptautiski! Studiju vizīte norisināsies Somijā no 2017. gada 19. līdz 24. septembrim! Pieteikšanās līdz 11. augustam!

Studiju vizīte pulcēs kopā jaunatnes darbiniekus no mazpilsētām un lauku apvidiem, maziem ciematiņiem, lai viņi varētu ieskatīties somu pieredzē, kas var ļaut laukiem kļūt starptautiskākiem.

Notikuma laiks: 
19.09.2017 līdz 24.09.2017
Pieteikšanās līdz: 
Piektdiena, Augusts 11, 2017 - 17:15
Pieteikšanās elektroniski