Studiju vizīte "Democracy Reloaded"

Šī gada rudenī, no 22. līdz 27. oktobrim, Lisabonā, Portugālē norisināsies studiju vizīte par demokrātisku procesu attīstību sabiedrībā. Šīs studiju vizītes mērķis ir dalīties un sniegt atgriezenisko saiti par jaunatnes līdzdalības praksi vietējā līmeņa lēmumu pieņemšanā, lai diskutētu par šādas prakses kvalitāti. Pieteikšanās līdz 10. septembrim!

Dalībnieku profils
Jaunatnes politikas veidotāji, ierēdņi no vietējām un reģionālajām iestādēm, kuras ir atbildīgas par jaunatnes lietām, jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi, projektu vadītāji, „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Nacionālo aģentūru strukturētā dialoga/ jauniešu līdzdalības projektu koordinatori.

Notikuma laiks: 
22.10.2017 līdz 27.10.2017
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Septembris 10, 2017 - 17:00
Pieteikšanās elektroniski