Starptautisks seminārs apmācītājiem "Bridges for Trainers 2018"

"Bridges for Trainers" ir vieta, kur debatēt par tendencēm un problēmām, kas ir saistītas ar apmācībām jaunatnes jomā. "BfT 2018" laikā tiks izzināti apmācītāju lomu uzdevumi, kas saistīti ar politikas iniciatīvām jaunatnes jomā, iekļaujot jauno ES Jaunatnes stratēģiju. Seminārs norisināsies no 28. līdz 30. novembrim Prāgā, Čehijā. Pieteikšanās līdz 24. septembrim!

Apmācītāji un apmācību nodrošinātāji, kuriem jau ir apmācību stratēģijas nacionāla vai starptautiska līmeņa apmācītājiem, aicināti ierasties Prāgā un diskutēt par iespējamām saitēm starp apmācītāju darbu un politikas iniciatīvām jaunatnes jomā, iekļaujot jauno ES Jaunatnes stratēģiju.

Šī semināra mērķis ir izzināt apmācītāju lomas un uzdevumus, lai labāk atpazītu un atbalstītu politikas iniciatīvas jaunatnes darbā (un otrādāk), kādas ir pieejamās iespējas, sinerģijas, saspīlējuma jomas, nepieciešamības utt. Tās tiks sasaistītas ar atgriezenisko saiti par jauno "būt pilsoniski iesaistītam" kompetences jomu EAS apmācītāju modelī. Vienlīdz tiks apskatītas aktuālās tēmas pašreizējās politikas iniciatīvas kontekstā - darba ar jaunatni aktīvisms, nākotnes darba ar jaunatni kvalitātes attīstība  un darba ar jaunatni digitalizācija.

Galvenie "BfT 2018" uzdevumi:

  • iegūt ieskatu jaunajā programmā un/vai politikas iniciatīvās, kurām ir ietekme uz apmācītāju lomu/uzdevumiem/darbu;
  • izzināt jaunās ES Jaunatnes stratēģijas saturu (iespējams tās melnraksta versijā);
  • sniegt atgriezenisko saiti par iespējamām saspīlējuma jomām – gan tematiski, gan, nē – kas saistītas ar apmācītāju lomām un uzdevumiem un politikas iniciatīvām;
  • atsvaidzināt zināšanas un iegūt atgriezenisko saiti par neseniem un plānotajiem Eiropas apmācību stratēģijas (EAS) atjauninājumiem; un

 

 

Notikuma laiks: 
28.11.2018 līdz 30.11.2018
Pieteikšanās līdz: 
Pirmdiena, Septembris 24, 2018 (All day)
Pieteikšanās elektroniski