SOHO - European Training Course for EVS Support People (apmācības EBD atbalsta personām)

Attīstot būtiskākās EBD atbalsta personu kompetences, SOHO apmācību mērķis ir uzlabot EBD projektu kvalitāti. Kā arī sniegt dalībniekiem aktuālāko informāciju par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" sniegtajām iespējām. Apmācības norisināsies Latvijā no 2017. gada 9. līdz 13. maijam. Pieteikšanās līdz 19. martam!

Notikuma laiks: 
09.05.2017 līdz 13.05.2017
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Marts 19, 2017 - 17:00
Pieteikšanās elektroniski