Runā! Rīkojies! Eiropas jaunatnes darbs attīsta jauniešos demokrātiskās vērtības un aktīvu pilsoniskumu (Speak UP, Step UP!)

Berlīnē (Vācija) no 2017. gada 16. līdz 18. oktobrim norisināsies Eiropas līmeņa konference par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" praksi, ietekmi un nākotnes lomu demokrātisko vērtību, attieksmju un aktīva pilsoniskuma  popularizēšanā starp jauniešiem Eiropā. Pieteikšanās līdz 27. augustam!

Konferences mērķis

Stiprināt programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" lomu un ietekmi, popularizējot aktīvu pilsoniskumu un kopējas Eiropas vērtības (plurālismu, nediskrimināciju, toleranci, taisnīgumu, solidaritāti un vienlīdzību) sasakaņā ar programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" mērķiem un Parīzes deklarāciju.

Notikuma laiks: 
16.10.2017 līdz 18.10.2017
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Augusts 27, 2017 - 17:00
Pieteikšanās elektroniski