Projektu darbnīcai - POWER – jauniešu iespējas ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma (Project Factory for Empowerment of Young People in and after Imprisonment)

Mācības ieslodzījumu vietu (īslaicīgās aizturēšanas vietas, cietumi u.c.), probācijas centru un NVO darbiniekiem norisināsies Latvijā no 2019. gada 3. līdz 9. martam. Mācību laikā dalībniekiem būs iespēja izzināt neformālo izglītību un attīstīt kopīgus "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpusa" projektus, iesaistot tajos jauniešus ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma. Pieteikšanās līdz 2019. gada 6. janvārim!

Mācību laikā dalībniekiem būs:

  • telpa un laiks, kurā dalīties ar labo praksi un metodoloģiju no dalībnieku ikdienas darba ar jauniešiem ieslodzījuma vietās un/vai pēc ieslodzījuma;
  • iespēja nodefinēt neformālās izglītības lomu un vietu darbā ar jauniešiem ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma;
  • iespēja veidot jaunas partnerības un tīkloties nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • iespēja izstrādāt noteiktas projektu idejas, kuras īstenot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros.

Dalībnieku profils:

  • ieslodzījuma vietu ( īslaicīgās aizturēšanas vietas, cietumi u.c.) darbinieki (sociālie darbinieki, psihologi, projektu vadītāji, jaunatnes darbinieki u.c.) un probācijas dienesti, kas ikdienā strādā ar jauniešiem;
  • NVO pārstāvji, kas strādā vai vēlas strādāt slēgtās institūcijās.

Dalībnieki aicināti pieteikties pāros vai individuāli, lai stiprinātu sadarbību un savstarpējo atbalstu, īstenojot kopīgus projektus, kuru mērķis ir iespējot jauniešus ieslodzījumā un pēc tā. Ir sagaidāms, ka pēc mācībām izveidotās partnerības izstrādā un iesniedz projekta pieteikumu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss" programmā.

Mācību vadītāji: Natalja Gudakovska un Federika Milano (Federica Milano).

Lejupielādei: POWER_programme.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 6. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/po...
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

 

Notikuma laiks: 
03.03.2019 līdz 09.03.2019
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Janvāris 6, 2019 (All day)
Pieteikšanās elektroniski