Piesakies projektam par darba ar jaunatni kvalitātes celšanu pašvaldībā!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) turpina sadarbību ar pašvaldībām ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Laikā no 2016.–2019. gadam JSPA kopā ar 20 Eiropas valstu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Nacionālajām aģentūrām un citiem partneriem īsteno stratēģiskās partnerības projektu "Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level", kura ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā.

Līdz šim JSPA ir sniegusi individuālu atbalstu 7 pašvaldībām – Auces novada pašvaldībai, Brocēnu novada pašvaldībai, Dundagas novada pašvaldībai, Kocēnu novada pašvaldībai, Limbažu novada pašvaldībai, Saulkrastu novada pašvaldībai un Valmieras pilsētai.

Nākamajā periodā JSPA plāno turpināt sadarbību ar vēl 7 pašvaldībām.

Aicinām pieteikties projektam interesentus, kuri vēlas uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti savā pašvaldībā un ir gatavi aktīvi darboties projektā 12 mēnešus.

Pieteikšanās projektam līdz 16. februārim!

Piesakoties projektam, jāieplāno trīs dienu apmācības, kas notiks no 2018. gada 28. februāra līdz 2. martam. Kā arī jārēķinās ar 12 mēnešu aktīvu līdzdalību projektā.

Projektā aicināti pieteikties pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti (vai citi darbinieki, kas ir atbildīgi par jaunatnes jomu), kuri ir saņēmuši atbalstu no savas pašvaldības dalībai projektā. No vienas pašvaldības vēlams pieteikt 2-3 cilvēku grupu, kas kopīgi darbosies projekta ietvaros.

Notikuma laiks: 
28.02.2018 līdz 03.03.2018
Pieteikšanās līdz: 
Piektdiena, Februāris 16, 2018 - 23:45
Pieteikšanās elektroniski