Mācības par stratēģisko partnerību radošumam projektu veidošanu

2020. gada oktobrī notiks jauns stratēģisko projektu konkurss – stratēģiskās partnerības radošumam!  Apzinoties Covid-19 krīzes izraisītās sekas, Eiropas Komisija to ir izveidojusi, lai sniegtu atbalstu projektu ideju īstenošanai, kas vērstas uz kultūras un radošuma veicināšanu. Lai veiksmīgi sagatavotu projekta pieteikumu, tiek organizētas mācības, kas notiks no 20. līdz 22. septembrim, Siguldā.

Stratēģiskās partnerības radošumam mērķi ir veicināt starpnozaru sadarbību, lai sniegtu jauniešiem un pieaugušajiem rīkus un kompetences, kas veicina radošu un inovatīvu risinājumu radīšanu darbā ar jaunatni un kritiskās situācijās, veicinātu Eiropas pilsoniskumu un visu iedzīvotāju izpratni par kultūru, kā arī sociālo iekļaušanu caur mākslu.

Mācībām no katras organizācijas var pieteikties ne vairāk kā divi cilvēki, līdz 15. septembra plkst. 10:00 aizpildot pieteikuma anketu: https://ieej.lv/MMza5  

Notikuma laiks: 
20.09.2020 līdz 22.09.2020
Pieteikšanās līdz: 
Otrdiena, Septembris 15, 2020 - 10:00
Pieteikšanās elektroniski