Mācības par kvalitātes uzlabošanu Bulgārijā

Lai uzlabotu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu kvalitāti, Bulgārijā no 11. līdz 16. martam notiks starptautiskas mācības (“ATOQ BU – Advanced Training on Quality in Bulgaria”).

Šo mācību mērķis ir atbalstīt jaunatnes darbiniekus/jauniešu līderus, kuri īsteno Jauniešu apmaiņas projektus, lai uzlabotos projektu kvalitāte.

Mācību laikā dalībnieki:
1.    Kritiski pārdomās iepriekš īstenotā Jauniešu apmaiņas projekta norisi un ietekmi uz jauniešiem, organizācijām un plašāku sabiedrību;
2.    Palielinās izpratni par dažādiem Jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes aspektiem, piemēram, jauniešu aktīvu līdzdalību, sadarbību ar partneriem, starpkultūru izglītību, ietekmi un rezultātus, projekta aktivitāšu programmas izveidi;
3.    Gūs pieredzi neformālās izglītības procesā un apgūs, kā sniegt atbalstu jauniešiem mācīšanās procesā projekta laikā;
4.    Uzlabos projekta vadības kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), lai labāk organizētu jauniešu apmaiņas dažādos posmos.

Dalībnieki:
Jaunatnes darbinieki; jauniešu līderi; projektu vadītāji; cilvēki, kuri bijuši daļa no projektu īstenošanas komandas; ir pieredze vismaz vienā Jauniešu apmaiņas projektā.

 

 

Notikuma laiks: 
11.03.2019 līdz 16.03.2019
Pieteikšanās līdz: 
Ceturdiena, Janvāris 10, 2019 - 23:45
Pieteikšanās tiešsaistē