Mācības "Eiropas Solidaritātes korpuss: TOSCA" Austrijā

Aicinām organizācijas pieteikties starptautiskām mācībām “Eiropas Solidaritātes korpuss: TOSCA”, kas no 24. līdz 28. februārim notiks Austrijā, Ispertālē (Yspertal). Mācību mērķis ir atbalstīt organizācijas, kuras aktīvi iesaistās Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba aktivitātēs, lai nodrošinātu projektu kvalitāti. Pieteikšanās līdz 2. janvārim.

Mācību mērķi un ieguvumi:

 • Veicināt izpratni un apņemšanos ievērot galvenos programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kritērijus.
 • Attīstīt kompetences, kā kvalitatīvi izstādāt un īstenot programmas projektus.
 • Nodrošināt atbalstu izpratnei par programmas iespējām, vadlīnijām, projektu struktūru, prioritātēm, noteikumiem un procedūrām.
 • Dot iespēju dalībniekiem izteikties par problēmām un vajadzībām, un sniegt atbalstu, kur nepieciešams.
 • Veicināt atbalstošu programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” organizāciju kopienu.

Tiešsaistes posms:

Pirms mācībām Austrijā dalībniekiem jāpiedalās tiešsaistes sagatavošanas posmā ar mērķi iepazīstināt organizācijas ar programmas pamatinformāciju, kā arī nodrošināt vietu, kur sākt veidot kopienu, pildīt mājasdarbus un vērtējumus par savu organizāciju un vietējo sabiedrību.

Pieteikties var dalībnieki, kuri:

 • ir iesaistīti brīvprātīgā darba aktivitiātēs programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
 • ir saistīti ar organizācijām, kurām ir piešķirta Kvalitātes zīme brīvprātīgā darba aktivitātēm;
 • ir nozīmīga loma un apņemšanās:
  • nodrošināt apstākļus augstas kvalitātes aktivitātēm;
  • nodrošināt brīvprātīgā darba aktivitāšu pozitīvu ietekmi vietējā sabiedrībā;
  • radīt mācīšanās iespējas organizācijai un brīvprātīgajiem;
Notikuma laiks: 
24.02.2020 līdz 28.02.2020
Pieteikšanās līdz: 
Ceturdiena, Janvāris 2, 2020 - 09:30
Pieteikšanās elektroniski