Konference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"

Šajā starpsektoru konferencē tiks pievērsta uzmanība NEET situācijām un labās prakses piemēriem, ar uzsvaru uz sadarbību starp jaunatnes darba un citiem sektoriem (formālā izglītība, nodarbinātība, sociālais un biznesa sektors...). Tā norisināsies no 2018. gada 6. līdz 10. martam Turcijā, Stambulā. Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Galvenais mērķis:
Iniciēt sadarbību starp dažādu jomu profesionāļiem, lai radītu labākas iespējas jauniešiem NEET situācijās, veicinot viņu aktīvu iesaisti sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.

Uzdevumi:

  • izzināt dažādas NEET realitātes un dažādus prakses veidus, kas darbojas Eiropā;
  • apmainīties ar iespējamajiem veidiem, kā kopīgi strādāt un veicināt starpsektoru sadarbības projektus jauniešiem NEET situācijā;
  • izcelt resursu dažādību par jauniešiem NEET situācijās, piemēram, SALTO Iekļaušanas pētījums "On Track";
  • sniegt atgriezenisko saiti par starptautiskā darba un programmas "Erasmus+" lomu, pievēršoties jautājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši NEET situācijās.
Notikuma laiks: 
06.03.2018 līdz 10.03.2018
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Decembris 10, 2017 - 23:45
Pieteikšanās elektroniski