Komunikācijai ir nozīme (Communication Matters TC III)

Vai tu zini, kā parādīt savu dzirkstelīti apkārtējai pasaulei? Vai tu zini, kā aprakstīt, ko tu dari? Vai tev ir grūti uzrakstīt kaut ko nozīmīgu projekta pieteikuma sadaļā "Rezultātu izmantošana un izplatīšana". Apmācības norisināsies no 2018. gada 22. līdz 28. aprīlim Budapeštā, Ungārijā. Pieteikšanās līdz 18. februārim!

Šajās apmācībās tiks nodrošināta telpa un atbalsts, lai strādātu ar rezultātu izmantošanas un izplatīšanas "karstajiem kartupeļiem". Tās sniegs iespēju izzināt labās prakses piemērus komunikācijā, lai "Erasmus+" projektos iesaistītās organizācijas varētu veiksmīgi izplatīt un izmantot projektu rezultātus, kas šīm organizācijām jāparedz jau projekta pieteikumā, kā arī īstenojot projektu.

Dalībnieku profils:
Pārstāvji, kas strādā ar komunikācijas jautājumiem saistībā ar programmas  "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Pirmās pamatdarbības projektiem. Pieredze šajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Notikuma laiks: 
22.04.2018 līdz 28.04.2018
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Februāris 18, 2018 - 23:45
Pieteikšanās elektroniski