Eiropas konference “Eiropas atgūšana – darba ar jauniešiem loma Eiropas kohēzijas veicināšanā”

Aicinām darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kā arī politikas veidotājus līdz 2019. gada 20. janvārim pieteikties konferencei, kas notiks 12.-15. martā Leipcigā (Vācijā). Konferences mērķis ir diskutēt par tādiem kopīgiem Eiropas jautājumiem kā demokrātija, pilsonība, solidaritāte un Eiropas sociālā dimensija, kā arī motivēt un mobilizēt dalībniekus, jo īpaši jauniešus, veidot spēcīgu Eiropu. Konferencē notiks diskusijas par jauno Eiropas Savienības (ES) jaunatnes stratēģiju un ES kampaņu "12 idejas".

Pašreizējie notikumi Eiropā rada zināmas bažas par tās nākotni. Kamēr Eiropa bija un ir pastāvīgā uzplaukuma stāvoklī, Apvienotās Karalistes lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības ir bezprecedenta rādītājs pieaugošai neuzticībai atvērtai un solidārai Eiropai. Šodien galvenais uzdevums ir saglabāt Eiropas principus un nepieļaut atgriešanos pie nacionālistiskām tendencēm. 2016. gada Brexit, kā arī pieaugošais nacionālisms un populisms Eiropā ir radījis nepieciešamību apspriest Eiropas pašreizējo situāciju un darba ar  jaunatni, kā arī  jaunatnes politikas potenciālo lomu Eiropas vērtību veicināšanā. Pašreizējo problēmu saraksts ir garš, sākot ar Eiropas valstu solidaritātes trūkumu būtiskos politiskos jautājumos, jo īpaši bēgļu integrēšanā un uzņemšanā, tāpat būtiska problēma ir sociālā nevienlīdzība.

Notikuma laiks: 
12.03.2019 līdz 15.03.2019
Pieteikšanās līdz: 
Svētdiena, Janvāris 20, 2019 (All day)
Pieteikšanās elektroniski