COMETS – izprast un fasilitēt individuālo un grupu mācību procesus

Apmācības apmācītājiem par to, kā izprast un fasilitēt individuālo un grupu mācību procesus. Tās balstītas uz Eiropas apmācību stratēģijas (EAS) kompetenču modeli apmācītājiem, kas strādā starptautiskā līmenī. Apmācības norisināsies no 2018. gada 2. līdz 8. maijam Vīnē, Austrijā. Pieteikšanās līdz 2018. gada 1. februārim!

COMETS apmācības tika izstrādātas kā atbalsts apmācītājiem viņu kompetenču attīstīšanā, katras apmācības koncentrējas uz vienu no kompetencēm, kas minētas EAS kompetenču modelī.

Šajās apmācībās tiks likts uzsvars uz šādām kompetencēm:

  • izvēlēties, adaptēt vai radīt atbilstošās metodes;
  • radīt drošu, iedvesmojoši mācīšanās vidi;
  • atbalstīt tos, kuri mācās, identificējot viņu vajadzības un tās apmierinot, pārvarot visas barjeras;
  • izprotot un fasilitējot grupas dinamiku tā, lai tā būtu atbilstoša dažādiem mācīšanās veidiem;
  • stimulēt aktīvu līdzdalību, motivējot un iespējojot dalībniekus;
  • efektīvi pārvaldīt savas emocijas apmācību situācijās; respektējot ētiskās robežas starp tiem, kuri mācās.

Ņemot vērā augstāk minēto, apmācībās uzsvars tiks likts uz:

  • reflektēt par empātiju, respektu un godīgumu mācību procesā un kontekstā;
  • strādāt ar apmācītāju un mācību dalībnieku attieksmēm, ņemot vērā autentiskumu, atvērtību un ziņkārību;
  • sniegt atgriezenisko saiti un izzināt mācību procesa dalībnieku spēju robežas un limitus;
  • izzināt veidus, kā aktivizēt, atbalstīt un iespējot dalībniekus, individuāli un grupās.
Notikuma laiks: 
02.05.2018 līdz 08.05.2018
Pieteikšanās līdz: 
Ceturdiena, Februāris 1, 2018 - 23:45
Pieteikšanās elektroniski