Notikumi

Iniciatīvas “Erasmus+ Latvijas simtgadei” atklāšana

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ielūdz uz iniciatīvas “Erasmus+ Latvijas simtgadei” atklāšanas pasākumu. Pasākums norisināsies š.g. 18. decembrī plkst. 18:30 E. Smiļģa ielā 37, Rīgā.

18.12.2017
Pieteikšanās tiešsaistē

Kopā – Üheskoos – Yhdessä – Вместе: studiju vizīte par iekļaušanas praksi

Studiju vizītē piedalīsies jaunatnes darbinieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Austrumu partnerības valstīm un Krievijas, lai izzinātu, kā norisinās jaunatnes darbs ar jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju. Studiju vizītes dalībnieki apmeklēs Latviju (Rīga, Jūrmala), Igauniju (Pārnu, Tallina) un Somiju (Helsinki, Lahti). Tā norisināsies no 2018. gada 25. līdz 31. janvārim. Pieteikšanās līdz 20. novembrim!

25.01.2018 līdz 31.01.2018
Pieteikšanās elektroniski

"In and Out" apmācības par jauniešu emocionālo dimensiju ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma

Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju slēgto institūciju, probācijas centru un NVO darbiniekiem izzināt, kā neformālās izglītības metodes var atbalstīt darbu ar jauniešu emocionālo dimensiju. Tāpat apmācībās būs iespēja attīstīt sadarbību un konkrētas iniciatīvas. Apmācības norisināsies no 2018. gada 4. līdz 10. februārim Latvijā! Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Aktivitātei ir šādi mērķi:

04.02.2018 līdz 10.02.2018
Pieteikšanās elektroniski

Piesakies apmācībām par Jauniešu apmaiņas projektiem "EYE Opener"

Šo apmācību laikā, dalībniekiem būs iespēja apgūt visas pamatzināšanas, lai iesniegtu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projekta pieteikumu, finansējuma saņemšanai. Apmācības norisināsies no 2018. gada 9. līdz 14. februārim Nīderlandē. Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Šajā aktivitātē tiks likts uzsvars uz pieaugušo un jauniešu darbu pāros (viens pieaugušais  un viens vai divi jaunieši vecumā no 15-18 gadiem). Tāpēc dalībnieki aicināti pietiekties pāros/grupās.

09.02.2018 līdz 14.02.2018
Pieteikšanās elektroniski

Eiropas zvaigzne (Star of Europe)

Apmācībās "Eiropas zvaigzne" soli pa solim tiks apskatīti visi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projekta īstenošanas posmi un sadarbība, izmantojot vecas somu spēles "The Star of Africa" vizuālos materiālus. Apmācības norisināsies no 2018. gada 13. līdz 17. februārim Turcijā, Kajseri. Pieteikšanās līdz 3. decembrim!

13.02.2018 līdz 17.02.2018
Pieteikšanās elektroniski

BiTriMulti (BTM) – daudzpusīgas apmācības tiem, kas vēlas īstenot Jauniešu apmaiņas projektu pirmo reizi

Apmācību mērķis ir sniegt starptautisku mācību pieredzi jaunatnes darba jomā aktīviem cilvēkiem, ļaujot viņiem attīstīt savas kompetences Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā. Īpaši, ja viņiem nav līdzšinējās pieredzes. Apmācības norisināsies no 2018. gada 20. līdz 24. februārim Īrijā. Pieteikšanās līdz 1. decembrim!

BTM mērķi:

20.02.2018 līdz 24.02.2018
Pieteikšanās elektroniski

SOHO – starptautiskās apmācības Eiropas Brīvprātīgā darba atbalsta personām

SOHO mērķis ir veicināt Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu kvalitāti, attīstot atbalsta personu kompetences. Apmācībās tiks sniegta aktuālākā informācija par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējām. Tās norisināsies no 2018. gada 21. līdz 25. februārim Lielbritānijā. Pieteikšanās līdz 1. decembrim!

21.02.2018 līdz 25.02.2018
Pieteikšanās elektroniski

Appetiser: ievadkurss, kā jaunatnes darbā izmantot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmu

No 2018. gada 5. līdz 9. martam Latvijā notiks Appetiser apmācības “Ievadkurss: kā izmantot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas starptautiskajā jaunatnes darbā” (Appetiser – An introduction on how to use the “Erasmus+: Youth in Action” Programme for international youth work). Pagarināta pieteikšanās. Līdz 17. decembrim.

05.03.2018 līdz 09.03.2018
Pieteikšanās tiešsaistē

Konference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"

Šajā starpsektoru konferencē tiks pievērsta uzmanība NEET situācijām un labās prakses piemēriem, ar uzsvaru uz sadarbību starp jaunatnes darba un citiem sektoriem (formālā izglītība, nodarbinātība, sociālais un biznesa sektors...). Tā norisināsies no 2018. gada 6. līdz 10. martam Turcijā, Stambulā. Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Galvenais mērķis:
Iniciēt sadarbību starp dažādu jomu profesionāļiem, lai radītu labākas iespējas jauniešiem NEET situācijās, veicinot viņu aktīvu iesaisti sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.

06.03.2018 līdz 10.03.2018
Pieteikšanās elektroniski

Lapas