Notikumi

Piesakies jauniešu forumam Taivānā par ilgtspējīgu attīstību

Aicinām Latvijas jauniešus piedalīties forumā "Global Youth Trends Forum Youth Initiatives for Sustainable Development", kas norisināsies no 24. līdz 31. oktobrim Taipejā, Ķīnā (Taivānā). Foruma mērķis ir veicināt jauniešu dialogu un iniciatīvas par globāli nozīmīgiem jautājumiem. Galvenās foruma tēmas būs pilsoniskums un aktīva līdzdalība, klimata pārmaiņas un "zaļais" patēriņš.

24.10.2017 līdz 31.10.2017
Pieteikšanās elektroniski

Apmācības "Projektu darbnīca: Eiropas Brīvprātīgā darba projekti"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizācijas no visas Latvijas, kurām iepriekš nav bijusi pieredze Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu īstenošanā, pieteikties apmācībām "Projektu darbnīca: EBD projekti", kuras notiks no 2017. gada 26. līdz 28. oktobrim viesu namā "Rāznas Ezerkrasti", Rēzeknes novadā. Pieteikšanās apmācībām līdz 8. oktobrim.

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu http://ejuz.lv/fuu.   

26.10.2017 līdz 28.10.2017
Pieteikšanās elektroniski

TOOL FAIR XII konference

No 6. līdz 10. novembrim Varnā (Bulgārijā) notiks starptautiska konference “Waves of Innovation”, kuras laikā tiks noskaidrots, kādas inovācijas nepieciešamas pedagoģiskajās pieejās un praksē, lai reaģētu uz pārmaiņām jaunatnes jomā, ņemot vērā Eiropas Komisijas izvirzītās jaunatnes prioritātes 2018. gadam. Konferences mērķis ir veicināt jaunatnes darba kvalitātes celšanos visā Eiropā. Pieteikšanās līdz 17. jūlijam.

06.11.2017 līdz 10.11.2017
Pieteikšanās tiešsaistē

Mans rudens izaicinājums

Realizējot savus Jauniešu apmaiņu, Eiropas Brīvprātīgā darba, Jaunatnes darbinieku mobilitātes un citus projektus, mēs bieži vien aicinām dalībniekus izkāpt no savas komforta zonas. Vai arī tu esi gatavs izkāpt no savas komforta zonas?

07.11.2017
Pieteikšanās tiešsaistē

No 12. līdz 17. novembrim Lietuvā norisināsies apmācības "Learning in EVS"

Lietuvas, Latvijas un Igaunijas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālās aģentūras organizē apmācības "Learning in EVS". Šīs apmācības palīdzēs saprast, kā atbalstīt brīvprātīgo mācīšanās procesu Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektos. Pieteikšanās līdz 8. oktobrim!

Tāpēc…

12.11.2017 līdz 17.11.2017
Pieteikšanās elektroniski

Eiropas jaunatnes politikas veidošana teorijā un praksē (Shaping European Youth Policies in theory and practice)

Semināra mērķis ir iedvesmot jaunatnes jomā strādājošos veidot Eiropas jaunatnes politiku teorijā un praksē. Seminārs norisināsies no 2017. gada 13. līdz 15. novembrim Zagrebā, Horvātijā. Pieteikšanās līdz 18. septembrim!

Seminārā piedalīsies 14 valstu komandas, katrā komandā 3 dalībnieki, kas vēlētos stiprināt jaunatnes politikas ieviešanu vietējā kontekstā.

13.11.2017 līdz 15.11.2017
Pieteikšanās elektroniski

Darbs ar NEET jauniešiem: inovatīvas pieejas, lai nodrošinātu pastāvīgu motivāciju

Apmācību (“Work with young people in NEET situation: Innovative approaches from reaching out to ensuring constant motivation”) mērķis ir uzlabot NEET jauniešu dzīves situāciju, stiprinot ekspertu kapacitāti, īpašu uzmanību pievēršot neformālās izglītības metožu izmantošanai. Starptautiskās apmācības notiks no 14. līdz 17. novembrim, Siguldā. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 9. oktobrim.

14.11.2017 līdz 17.11.2017
Pieteikšanās tiešsaistē

Zib darbnīca "International cooperation for newcomers"

Apmācību mērķis ir mudināt dalībniekus uzsākt starptautisku projektu īstenošanu programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Tās norisināsies no 20. līdz 24. novembrim Polijā (Varšavas rajonā). Pieteikšanās līdz 22. oktobrim!

Apmācību uzdevumi:

20.11.2017 līdz 24.11.2017
Pieteikšanās elektroniski

Akreditēto EBD organizāciju tikšanās 24. – 25. novembrī

Tava organizācija ir pieredzējusi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu jomā? Esat uzņēmuši un nosūtījuši jauniešus EBD projektos? Gribi dalīties ar savu pieredzi, uzzināt, kā risināt problēmsituācijas? Esi domājis, kā uzlabot EBD kvalitāti? Tad līdz 5. novembrim piesakies pirmajam pieredzējušo akreditēto organizāciju tikšanās pasākumam!

24.11.2017 līdz 25.11.2017
Pieteikšanās tiešsaistē

Lapas