Notikumi

Piesakies partnerību veidošanas aktivitātei "Šķērslis – iespēja" (Obstacle – Opportunity (O2))

No 2019. gada 19. līdz 24. februārim Latvijā norisināsies partnerību veidošanas aktivitāte "Šķērslis – iespēja". Pieteikšanās tiešsaistē līdz 3. decembrim. Šajā tīklošanās seminārā primāri ir aicinātas piedalīties organizācijas, kuras strādā vai vēlas strādāt ar jauniešiem, kuriem ir veselības problēmas (un/vai invaliditāte). Šī semināra mērķis ir veicināt partnerības, kapacitātes stiprināšanu un starptautisku jauniešu mobilitātes projektu attīstību.

19.02.2019 līdz 24.02.2019
Pieteikšanās elektroniski

"Projektu darbnīca" – mācības par Jauniešu apmaiņas projektu sagatavošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties mācībām par jaunatnes jomas projektu sagatavošanu programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Mācības notiks no 2019. gada 22. līdz 24. februārim viesu namā „Upes Villa” (Daugmales tuvumā). Pieteikšanās līdz 10. februārim!

22.02.2019 līdz 24.02.2019
Pieteikšanās tiešsaistē

TICTAC – daudzpusīgs mācību kurss, lai veicinātu Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu aktivitāšu kvalitāti programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

TICTAC mācības domātas jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes līderiem, kurus interesē starptautiskās sadarbības izmantošana, lai veicinātu vietējās attīstības stratēģijas uzlabošanos un kvalitatīvu projektu izstrādi programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Mācības norisināsies no 2019. gada 25. februāra līdz 3. martam Grieķijā. Pieteikšanās līdz 13. janvārim!

Galvenais mācību mērķis ir attīstīt dalībnieku kompetences,  lai viņi varētu īstenot kvalitatīvus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus, kas atbilst organizācijas ilgtermiņa stratēģijai.

25.02.2019 līdz 03.03.2019
Pieteikšanās elektroniski

Projektu darbnīcai - POWER – jauniešu iespējas ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma (Project Factory for Empowerment of Young People in and after Imprisonment)

Mācības ieslodzījumu vietu (īslaicīgās aizturēšanas vietas, cietumi u.c.), probācijas centru un NVO darbiniekiem norisināsies Latvijā no 2019. gada 3. līdz 9. martam. Mācību laikā dalībniekiem būs iespēja izzināt neformālo izglītību un attīstīt kopīgus "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpusa" projektus, iesaistot tajos jauniešus ieslodzījuma vietās un pēc ieslodzījuma. Pieteikšanās līdz 2019. gada 6. janvārim!

Mācību laikā dalībniekiem būs:

03.03.2019 līdz 09.03.2019
Pieteikšanās elektroniski

“Projektu darbnīcas: Eiropas Solidaritātes korpusa Solidaritātes projekti”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina praktiskas ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" mācības par Solidaritātes projektiem š.g. 05. – 07. martā. Aicinām visus interesentus, īpaši jauniešus vecumā no 18 – 30 gadiem, pieteikties šīm mācībām!

05.03.2019 līdz 07.03.2019
Pieteikšanās tiešsaistē

Mācības par kvalitātes uzlabošanu Bulgārijā

Lai uzlabotu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu kvalitāti, Bulgārijā no 11. līdz 16. martam notiks starptautiskas mācības (“ATOQ BU – Advanced Training on Quality in Bulgaria”).

11.03.2019 līdz 16.03.2019
Pieteikšanās tiešsaistē

Rumānijā norisināsies seminārs par programmas "Erasmus+" nākotni "FuturE+"

No 12. līdz 15. martam Rumānijā norisināsies starptautisks pasākums, kura mērķis ir analizēt, kā programma "Erasmus+" atbilst organizāciju vajadzībām, un savākt atgriezenisko saiti par programmas formātu nākotnē saistībā ar Eiropas Jaunatnes stratēģiju. Pieteikšanās līdz 27. janvārim!

12.03.2019 līdz 15.03.2019
Pieteikšanās elektroniski

Eiropas konference “Eiropas atgūšana – darba ar jauniešiem loma Eiropas kohēzijas veicināšanā”

Aicinām darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kā arī politikas veidotājus līdz 2019. gada 20. janvārim pieteikties konferencei, kas notiks 12.-15. martā Leipcigā (Vācijā). Konferences mērķis ir diskutēt par tādiem kopīgiem Eiropas jautājumiem kā demokrātija, pilsonība, solidaritāte un Eiropas sociālā dimensija, kā arī motivēt un mobilizēt dalībniekus, jo īpaši jauniešus, veidot spēcīgu Eiropu. Konferencē notiks diskusijas par jauno Eiropas Savienības (ES) jaunatnes stratēģiju un ES kampaņu "12 idejas".

12.03.2019 līdz 15.03.2019
Pieteikšanās elektroniski

Valodas treniņš! Angļu valodas komunikācijas kompetences starptautiskiem jaunatnes projektiem (Linguistic Workout!)

Mācības norisināsies no 18. līdz 24. martam Malagā, Spānijā. Šo mācību mērķis ir uzlabot komunikācijas kompetences angļu valodā, izmantojot funkcionālo metodoloģiju, koncentrējoties uz starptautisku darbu ar jaunatni programmā "Erasmus+". Mācībās aicināti piedalīties dalībnieki, kas vēlas veidot partnerības un izstrādāt starptautiskus jaunatnes projektus. Pieteikšanās līdz 11. februārim!

18.03.2019 līdz 24.03.2019
Pieteikšanās elektroniski

Lapas