Notikumi

BiTriMulti (BTM) – daudzpusīgas apmācības tiem, kas vēlas īstenot Jauniešu apmaiņas projektu pirmo reizi

Apmācību mērķis ir sniegt starptautisku mācību pieredzi jaunatnes darba jomā aktīviem cilvēkiem, ļaujot viņiem attīstīt savas kompetences Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā. Īpaši, ja viņiem nav līdzšinējās pieredzes. Apmācības norisināsies no 2018. gada 20. līdz 24. februārim Īrijā. Pieteikšanās līdz 1. decembrim!

BTM mērķi:

20.02.2018 līdz 24.02.2018
Pieteikšanās elektroniski

SOHO – starptautiskās apmācības Eiropas Brīvprātīgā darba atbalsta personām

SOHO mērķis ir veicināt Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu kvalitāti, attīstot atbalsta personu kompetences. Apmācībās tiks sniegta aktuālākā informācija par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējām. Tās norisināsies no 2018. gada 21. līdz 25. februārim Lielbritānijā. Pieteikšanās līdz 1. decembrim!

21.02.2018 līdz 25.02.2018
Pieteikšanās elektroniski

Piesakies apmācībām par sociālo iekļaušanu (All 4 Inclusion)

Apmācības norisināsies Slovākijā no 2018. gada 21. līdz 25. februārim. To galvenais uzdevums ir sniegt pārliecību un drosmi jaunatnes un sociālajiem darbiniekiem uzsākt iekļaujošus projektus ar jauktu iespēju grupām, izmantojot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus. Pieteikšanās līdz 28. janvārim!

Mūsu mērķis ir padarīt programmu pēc iespējas iekļaujošāku, pieejamāku jauniešiem ar mazāk iespējām.

Šī ir apmācību "All 4 Inclusion" otrā daļa.

21.02.2018 līdz 25.02.2018
Pieteikšanās elektroniski

Appetiser: ievadkurss, kā jaunatnes darbā izmantot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmu

No 2018. gada 5. līdz 9. martam Latvijā notiks Appetiser apmācības “Ievadkurss: kā izmantot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas starptautiskajā jaunatnes darbā” (Appetiser – An introduction on how to use the “Erasmus+: Youth in Action” Programme for international youth work). Pagarināta pieteikšanās. Līdz 17. decembrim.

05.03.2018 līdz 09.03.2018
Pieteikšanās tiešsaistē

Konference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"

Šajā starpsektoru konferencē tiks pievērsta uzmanība NEET situācijām un labās prakses piemēriem, ar uzsvaru uz sadarbību starp jaunatnes darba un citiem sektoriem (formālā izglītība, nodarbinātība, sociālais un biznesa sektors...). Tā norisināsies no 2018. gada 6. līdz 10. martam Turcijā, Stambulā. Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Galvenais mērķis:
Iniciēt sadarbību starp dažādu jomu profesionāļiem, lai radītu labākas iespējas jauniešiem NEET situācijās, veicinot viņu aktīvu iesaisti sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.

06.03.2018 līdz 10.03.2018
Pieteikšanās elektroniski

Neformālās izglītības spēks 2018

Lai veicinātu neformālās izglītības ietekmi, no 2018. gada 7. līdz 13. martam Portugālē norisināsies apmācības par principiem un metodēm, kā radīt iespējas jauniešiem kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības pārstāvjiem (vietējā un Eiropas līmenī). Pieteikšanās līdz 21. janvārim!

Kāpēc norisinās šīs apmācības?

07.03.2018 līdz 13.03.2018
Pieteikšanās elektroniski

Valodas treniņš! Angļu valodas komunikācijas kompetences starptautiskajiem jaunatnes projektiem (Linguistic Workout!)

Apmācības norisināsies no 10. līdz 16. martam Malagā, Spānijā. Šo apmācību mērķis ir uzlabot komunikācijas kompetences angļu valodā, izmantojot funkcionālo metodoloģiju, koncentrējoties uz starptautisko jaunatnes darbu programmā "Erasmus+". Apmācībās aicināti piedalīties dalībnieki, kas vēlas veidot partnerības un izstrādāt starptautiskus jaunatnes projektus. Pieteikšanās līdz 28. janvārim!

10.03.2018 līdz 16.03.2018
Pieteikšanās elektroniski

Apmācības “Projektu darbnīca: Brīvprātīgā darba projekti”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizācijas no visas Latvijas, kurām iepriekš nav bijusi pieredze programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā, pieteikties apmācībām “Projektu darbnīca: Brīvprātīgā darba projekti”, kuras notiks no 2018. gada 14. līdz 16. martam viesu namā Ķekavas novadā. Pieteikšanās apmācībām līdz 28. februārim.

14.03.2018 līdz 16.03.2018
Pieteikšanās tiešsaistē

Lapas