Misija

Misija
JSPA - vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

Vīzija
Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un atbalstoša vide.

2018. gada prioritātes:

  • veicināt jauniešu sociālo iekļaušanu;
  • celt kvalitāti darbā ar jaunatni Latvijā;
  • veicināt darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās;
  • veicināt jauniešu nodarbinātību;
  • ieviest starptautisko dimensiju formālās izglītības jomā;
  • nodrošināt starpnozaru un starpinstitūciju sadarbību administrēto programmu ietvaros - noteikto mērķu īstenošanā.

JSPA darbības stratēģija 2016. - 2018.