Misija

Misija
JSPA - vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

Vīzija
Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un atbalstoša vide.

2018. gada prioritātes:

 • veicināt jauniešu sociālo iekļaušanu;
 • celt kvalitāti darbā ar jaunatni Latvijā;
 • veicināt darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās;
 • veicināt jauniešu nodarbinātību;
 • ieviest starptautisko dimensiju formālās izglītības jomā;
 • nodrošināt starpnozaru un starpinstitūciju sadarbību administrēto programmu ietvaros - noteikto mērķu īstenošanā.

JSPA darbības stratēģija 2016. - 2018.
 

2019. gada prioritātes:

 • atbalstīt sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni pašvaldībās īstenošanu un jaunatnes darbinieku kompetenču attīstību;
 • veicināt kvalitatīvu, kompetenču attīstībā balstītu brīvprātīgo darbu;
 • veicināt jauniešu līdzdalību;
 • veicināt sociālo iekļaušanu jaunatnes jomā;
 • veicināt pedagogu profesionalitāti un motivāciju veidot starptautiskus projektus;
 • veicināt jauniešu nodarbinātību;
 • veicināt Eiropas Savienības vērtības, tai skaitā cilvēktiesības un solidaritāti

JSPA darbības stratēģija 2019.-2020.