Kvalitātes politika

„Aģentūras kvalitātes politika ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" un Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+" ietvaros. Aģentūra apņemas pilnveidot savas darbības (t.sk. Kvalitātes vadības sistēmas) efektivitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai sasniegtu noteiktos mērķus.”

„2016.gada 13. septembrī aģentūra ir ieguvusi starptautisko kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2008 (sertifikācijas joma „Jauniešu neformālās izglītības programmu administrēšana”), kas apliecina, ka aģentūras vadības sistēma atbilst šī standarta prasībām.”

Kvalitātes Vadības Sistēmas sertifikāts