Konsultatīvā padome

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) izsludina konkursu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām par dalību aģentūras Konsultatīvajā padomē.

2018. gada 23. martā aģentūra apstiprināja Konsultatīvās padomes nolikumu ar mērķi veicināt sabiedrības līdzdalību aģentūras īstenotās jaunatnes politikas ieviešanā.

Aicinām pašvaldības un nevalstiskās organizācijas iesaistīties, lai kopīgi diskutētu par būtiskākajām prioritātēm un veicamajām darbībām, tādējādi uzlabojot aģentūras administrēto programmu īstenošanas kvalitāti un sniegtu pienesumu jaunatnes jomas attīstībā kopumā!

Šobrīd Konsultatīvās padomes darba kārtībā 2018. gadam iekļauti sekojoši jautājumi:

  • Konsultācijas par Aģentūras stratēģijas izstrādi 2018. – 2020.gadam;
  • Konsultācijas par Eiropas Solidaritātes korpusa ieviešanu Latvijā;
  • Konsultācijas par Eiropas jaunatnes hartas projektu, kas izstrādāts programmas „Erasmus+” īstenotā projekta „Europe goes local” ietvaros.

Darba kārtība tiks papildināta ar pārstāvju ieteiktajiem jautājumiem.

Pirmā Konsultatīvās padomes sēde paredzēta 2. maijā, plkst. 14:00.

Pārstāvi konsultatīvajā padomē var izvirzīt jebkura nevalstiskā organizācija vai pašvaldība!

Pielikumā
Konsultatīvās padomes nolikums
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa

Papildinformācija:
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Dita Usāre, dita.usare@jaunatne.gov.lv, 67358063