Sadarbības līgums

Sadarbības līgums

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
  Sadarbības līgums
1.pielikums. Vispārējie noteikumi
  Līgums par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta "PROTI un DARI!" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā   16.11.2017.

Sadarbības līguma pielikumi

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   AIZPILDĪŠANAS
PARAUGS UN
SKAIDROJOŠĀ
INFORMĀCIJA
  PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    2.pielikums
"Plānotā finansējuma izlietojuma par mērķa grupas jauniešu iesaisti un dalību individuālajās pasākumu programmās plāns" (veidlapa)
  Aizpildīšanas paraugs   16.11.2017.
    3.pielikums
"Maksājuma pieprasījums par projektā iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem un īstenotajām mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām" (veidlapa)

 
      16.11.2017.
    4.pielikums
"Jaunieša iesniegums" (veidlapa)
      16.11.2017.
    5.pielikums
"Mērķa grupas jaunieša pamata profilēšanas veidlapa" (veidlapa)
      16.11.2017.
    6.pielikums
"Mērķa grupas jaunieša padziļinātās profilēšanas veidlapa" (veidlapa)
      16.11.2017.
    7.pielikums
"Mērķa grupas jauniešu sākotnējais dalījums atbalsta grupās pēc iesaistes ilguma" (veidlapa)
      16.11.2017.
    8.pielikums
"Vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā" (veidlapa)
      16.11.2017.
    9.pielikums
"Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma" (veidlapa)
      16.11.2017.
    10.pielikums
"Noslēguma ziņojums par mērķa grupas jaunieša iesaisti Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) /Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jauniešu garantijas pasākumos" (veidlapa)
      16.11.2017.
    11.pielikums
"Mentora ikmēneša pārskats par sniegto atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā" (veidlapa)
      16.11.2017.
    12.pielikums
"Parakstu lapa mērķa grupas jaunietim par dalību individuālajā pasākumu programmā" (veidlapa)
      16.11.2017.
    13.pielikums
"Ikmēneša pārskats par mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izpildi" (veidlapa)
      16.11.2017.
    14.pielikums
"Noslēguma ziņojums par individuālās pasākumu programmas ietekmi uz jaunieti" (veidlapa)
      16.11.2017.
    15.pielikums
"Pārskats par mērķa grupas jauniešu dalību projektā un pēcuzraudzību" (veidlapa)
      16.11.2017.
    16.pielikums
"Jauniešu atbilstības pārbaude projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas kritērijiem”  (veidlapa)
      16.11.2017.
    17.pielikums
"Izziņa par veiktajiem individuālās pasākumu programmas grozījumiem" (veidlapa)
      16.11.2017.

Cita informācija

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Esošās situācijas apraksts pašvaldībā projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā   11.05.2016.
    Līgums par programmas vadītāja un mentoru mācībām Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai

Līgums par programmas vadītāja un mentoru mācībām ir spēkā līdz Sadarbības līguma slēgšanai!

  23.10.2015.