Rezultāti

Šajā sadaļā tiks ievietota informācija par mērķa grupas jauniešu skaitu, kuri ir iesaistījušies projektā "PROTI un DARI!" un kuri sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros, ikgadējo izvērtējumu rezultātiem un cita ar projekta ietvaros sasniegto rezultātu saistīta informācija.