Jaunumi

Informatīvie semināri pašvaldībām par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu

Uzmanību – pagarināts pieteikšanās termiņš!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2014.gada nogalē aicina pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvjus apmeklēt informatīvos seminārus par iespējām saņemt finansējumu, iesaistoties projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā.

Lasīt vairāk »
Jauniešu garantija
 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra uzsāk projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros.

Lasīt vairāk »
Jauniešu garantija
 

Lapas