Jaunumi

NVO un pašvaldību stratēģisko partnerību veidošana projektā “PROTI un DARI!”

Publicitātes foto

2015. gada janvārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ar oficiālu vēstuli uzaicināja visas Latvijas pašvaldības kļūt par sadarbības partneriem un iesaistīties projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā. Pašvaldības aicinātas apzināt, kādus stratēģiskos partnerus iesaistīt projektā, noskaidrot esošo situāciju mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā un pieņemt domes lēmumu par dalību projektā līdz 2015. gada 15. maijam.

Lasīt vairāk »
Jauniešu garantija
 

Informatīvie semināri pašvaldībām par projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu

Uzmanību – pagarināts pieteikšanās termiņš!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – aģentūra) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2014.gada nogalē aicina pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvjus apmeklēt informatīvos seminārus par iespējām saņemt finansējumu, iesaistoties projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā.

Lasīt vairāk »
Jauniešu garantija
 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra uzsāk projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros.

Lasīt vairāk »
Jauniešu garantija
 

Lapas