Jaunumi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra uzsāk projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda projekta "PROTI un DARI!" īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros.

Lasīt vairāk »
Jauniešu garantija
 

Lapas