Jaunumi

Izmaiņas individuālās pasākumu programmas grozījumu iesniegšanā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar koronavīrusa "Covid-19" pandēmiju, kas patlaban noteikta līdz 9. jūnijam, ar iespējamu ārkārtas stāvokļa pagarinājumu, JSPA ir aktualizējusi kārtību, kādā ārkārtas situācijas laikā jāiesniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā "Mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas" (sadarbības līguma 7.pielikums) (turpmāk – IPP) grozījumus, ja mainās IPP īstenošanas laiks.

Lūdzam ievērot šādu kārtību:

Lasīt vairāk »
Jauniešu garantija
 

Individuālo pasākumu programmu īstenošana saistībā ar koronavīrusu "Covid-19"

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" pandēmiju 12.martā Latvijas valdība pieņēma lēmumu valstī izsludināt ārkārtas situāciju līdz 2020.gada 14.aprīlim.

1. Attiecībā uz iesākto individuālo pasākumu programmu (turpmāk tekstā – IPP) īstenošanu ir attiecināms sadarbības līguma 1.pielikuma "Līguma vispārējie noteikumi" 7.3.2.7.apakšpunkts:

7.3. Gadījumos, kad Mērķa grupas jaunietis:

Lasīt vairāk »
Jauniešu garantija
 

Lapas