Pieredzes stāsti

„Sīkeri” ielās un Bin Jip* labirintos!

Mūsu apkārtējā vidē ir daudz ēku,  kuras jau vairākus gadus stāv tukšas un neizmantotas. Kādreiz tās bija fabrikas, kolhoza kantori, viesnīcas, rehabilitācijas centri un iedzīvotāju mājas, bet šobrīd to logi ir izsisti vai pazuduši un viss iespējamais, ko vien var paņemt sev līdzi, ir aiznests. Vairākums šādu ēku, laikmeta attīstības pēdu skartas, tiek nojauktas. Dažas – restaurētas, bet citas joprojām „elpo savu tukšumu”.

Emīla versija

Izveidot Līvānu novada vēsturē pirmo spēlfilmu, kurā piedalās jaunieši ar invaliditāti un kura veicinātu iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām pašapziņas celšanu, kā arī sabiedrības informētību par invalīdu aktivitāti, – tāda bija projekta „Emīla versija” ideja, kas radās pavisam negaidīti, bet turpinājās ilgtspējīgi.

Kā tapa photopraphy.lv?

Ideja radīt portālu diskusijām par fotogrāfiju kā radošu un māksliniecisku izpausmes līdzekli sāka iegūt apveidus pirms vairākiem gadiem, kad daļa no mums – portāla photography.lv veidotājiem – sastapāmies un iepazināmies. Jau iepriekš, katrs pa savam bijām interesējušies par fotogrāfiju, kā arī apmeklējuši latviešu fotomākslinieka Andreja Granta rīkotās nodarbības Tehniskās jaunrades nama fotostudijā Annas ielā 2.

Atver logu pasaulei

Pirms gada Anglijā vecā muižā notika mazliet neparasts jauniešu apmaiņas projekts. Kāpēc neparasts? Jo tās jaunākajam dalībniekam bija tikai četri mēneši. Kā tas iespējams? Pavisam vienkārši – jauniešu apmaiņā piedalījās jaunie vecāki kopā ar saviem bērniem no sešām valstīm, tai skaitā indiāņu izcelsmes meitenes no Dienvidamerikas.

Cilvēks nav vientuļa sala

„Cilvēks NAV vientuļa sala” ir jauniešu iniciatīvas projekts, ko sadarbībā ar Liepājas rajona bāriņtiesu un programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu rīko biedrība „Radi vidi pats” (RVP). Galvenais projekta mērķis ir veicināt izpratni par to, ka mēs ikviens varam pasniegt roku kādam, kam tas nepieciešams. „Radi vidi pats” ir biedrība, kas simtprocentīgi iestājas par brīvprātības principu, jo, tikai darbojoties brīvprātīgi, mēs varam darīt to, ko patiešām vēlamies. Jau biedrības nosaukums liecina par galveno darbības virzienu, proti, vides aspektu.

Lapas