Kas ir apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekti?

No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs. 
Apmācību un sadarbības tīkla veidošanas projekti ir iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē, kopā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm. Tādā veidā viņi var papildināt zināšanas kādā specifiskā jaunatnes darba jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus.

Šo projektu mērķis ir nodrošināt programmas „Jaunatne darbībā” vispārēju projektu kvalitāti un veicināt Eiropas jaunatnes darba attīstību. Tā ir arī iespēja partneriem satikties pirms projekta īstenošanas, lai izveidotu kvalitatīvāku projektu (salīdzinājumam - apmaiņu projektos finansē tikai tikšanos pēc projekta apstiprināšanas).
Vai esi nesen izveidojis organizāciju vai vienkārši vēlies smelties pieredzi kādā organizācijā citā valstī, lai uzlabotu savu darbu? Īstenojot darba ēnošanas projektu, vari ne tikai darīt visu iepriekšminēto, bet arī dalīties savā pieredzē, vērot citas organizācijas darbu un līdzdarboties. Darba ēnošanā vari piedalīties individuāli vai divatā!


Vai ir kāda konkrēta tēma, kas saistīta ar jaunatnes darbu un kas tevi interesē? Vai vēlies iegūt padziļinātu ieskatu šajā tēmā kādā citā valstī? Tad dodies studiju vizītē! Piemēram, ja tevi interesē aktīvas līdzdalības tēma, vari izvēlēties valsti, kurā apmeklētu organizācijas, pašvaldības un citas institūcijas, kas darbojas šajā jomā, lai izpētītu viņu labās prakses piemērus. Vari piedalīties arī sapulcēs, pasākumos vai citās aktivitātēs, lai iegūtu pieredzi, ko varēsi ieviest savā organizācijā Latvijā!


Ja esi iesācējs starptautisko projektu jomā vai gatavojies īstenot kādu īpaši sarežģītu projektu un vēlies satikt savus partnerus no citām valstīm vēl pirms šā projekta, organizē izpētes vizīti. Tās laikā varat pārrunāt turpmāko sadarbību un saplānot nākamos soļus projekta gatavošanai.


Ja esat jau ilgāku laiku strādājuši kopā ar partneriem pie dažādiem projektiem un vēlaties pārrunāt padarīto, kā arī iegūt stratēģiskāku skatījumu uz turpmāko sadarbību, varat organizēt izvērtēšanas tikšanos. Piemēram, Eiropas Brīvprātīgā darba ietvaros organizācijas, ilgu laiku sadarbojoties, nemaz nesatiekas – šī apakšprogramma ir lieliska iespēja to izdarīt, lai uzlabotu turpmākā darba kvalitāti un mācītos no savas pieredzes.


Tev ir vairākas lieliskas idejas starptautiskai sadarbībai, bet nav partneru citās valstīs? Veidojot partnerības pasākumu, vari koncentrēties uz vienu vai vairākām tēmām vai kādu konkrētu reģionu, taču vari to rīkot tikai ar mērķi atrast domubiedrus, lai izdomātu un attīstītu kopējas idejas.


Seminārs no apmācību kursa atšķiras ar to, ka tas vairāk virzīts uz teorētisku tēmas apguvi, programmā iekļaujot arī lekcijas, tomēr tās izmantojot tikai kā ievadu turpmākām diskusijām.


Par šo projektu dalībniekiem
var kļūt cilvēki, kas ar strādā ar jauniešiem - jaunatnes darbinieki, koordinatori, mentori, iniciatīvas grupu atbalsta personas, grupu līderi un citi.

Projektos paredzētajiem pasākumiem jāatbilst programmas „Jaunatne darbībā” (skat. Programmas vadlīnijas) uzstādītajiem kritērijiem. Šie projekti ir neformālās izglītības pasākumi, kuros pati neformālā izglītība un tās metodes ir ne tikai pasākuma programmas pamatā, bet arī var tikt izvēlēta par pasākuma tematu.


- bezpeļņas organizācijas vai asociācijas;
- vietējas, reģionālas, nacionālas institūcijas, kas iesaistītas jaunatnes darbā;
- neformālas jauniešu grupas (nepieciešams likumiskais pārstāvis: NVO, institūcija u.c.).
Visiem partneriem jābūt no programmas „Jaunatne darbībā” dalībvalstīm.

Projektu iesniedz un koordinē pasākuma uzņēmējorganizācija, kas uzņēmusies atbildību rīkot to savā valstī.
Programmas finansiālo atbalstu projekta ietvaros var saņemt dalībnieku un apmācītāju ceļa izmaksām, dalībnieku uzturēšanās izmaksām, kā arī pasākuma, mācību līdzekļu un ārkārtas izmaksām. Finansējuma apmērus un principus skatīt finansēšanas noteikumu pārskatā.

Atcerieties, šie ir tikai daži formālie kritēriji, taču rakstot projektu būs jāievēro pilnīgi visi šī projektu veida Formālie kritēriji (skat. Iesnieguma anketas kontroles lapu). Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts, sekojot Programmas vadlīnijām.

Ja tev rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem, vai ko citu saistībā ar projektu iesniegšanu, nāc uz aģentūru, zvani vai raksti un mēs noteikti palīdzēsim!