Pieredzes stāsti

Studiju vizīte „After the Arab spring: the reality of youth work in Tunisia”

Patiesībā ir diezgan grūti aprakstīt Tunisiju – tik daudz pārsteidzoša ir gan tās kultūrā, gan sadzīvē, gan pārsteigumi par to, kas šajā valstī jau paveikts un ko visu vēl tikai plānots darīt. Tikpat grūti ir uzrakstīt par studiju vizītes ieguvumiem, pārdomām un sajūtām... Tad nu piedāvājam izvilkumus no saviem studiju vizītes pierakstiem, lai katrs pats mēģina veidot savu kopīgo bildi.

Dzīve ir teātrix: sociālais teātris kā iespēja pārmaiņām

Šā gada 13 - 15. aprīlī viesu namā „Debesu bļoda” notika apmācības „Teātris kā metode sociālās iekļaušanas projektos programmā „Jaunatne darbībā” – tā var!”. Tajās piedalījās 22 dalībnieki ar dažādu pieredzi gan teātra, gan sociālās iekļaušanas un jaunatnes darba jomā. Mācību laikā dalībniekiem bija iespēja pārvērtēt savu līdzšinējo izpratni par sociālo iekļaušanu, kā arī par  teātri kā metodi, kas piemērota visām cilvēku grupām, bet vislabāk – tieši dažādu grupu mijiedarbībā. Mācības bija intensīvas – tika lauzti stereotipi, meklētas atbildes gan uz dziļi personiskiem, gan cilvēku attiecību jautājumiem.

Kā izveidot klimatam draudzīgu projektu?

Aprīlī man bija iespēja piedalīties apmācībā „Climate Change”, kuru rīkoja programma „Jaunatne darbībā” sadarbībā ar Britu padomi un ANO Vides programmu. Apmācībā galvenā uzmanība tika pievērsta klimata pārmaiņām un Vācijas Ziemeļos esošās Vatu jūras reģionam – kā klimata pārmaiņas ietekmē šo unikālo vietu, un kādi ir pielāgošanās pasākumi? Un ko mēs varam darīt, lai saglabātu šo un vēl daudzas citas īpašās vietas pasaulē?

Ieklausīsimies mūsu jauniešos strukturēti!

„Listening to the Youngsters” (no angļu val. – ieklausīties jauniešos)– ar šādu nosaukumu un aicinājumu norisinājās starptautiskais apmācību kurss jaunatnes līdzdalības jomā  Bragā, Portugālē no šī gada 24. aprīļa līdz 29. aprīlim. Jāmin, ka Braga ir pasludināta par Eiropas Jaunatnes galvaspilsētu 2012. Semināru organizēja Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” Portugāles Nacionālā aģentūra (SALTO-YOUTH apmācību ietvaros).

Kā veidot jaunatnes politikas stratēģijas?

Šogad no 24.-26.aprīlim kopā ar vēl vienu kolēģi no Latvijas man bija iespēja piedalīties seminārā  “National and EU Youth Strategies” Ļubļanā, ko organizēja Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” Slovēnijas Nacionālā aģentūra SALTO-YOUTH apmācību  ietvaros. Tēma tātad bija par dažāda līmeņa jaunatnes politikas stratēģijām dažādām ES valstīs. Jāsaka, ka šis man bija pirmais SALTO seminārs.

Lapas