Iepirkumi

 2018. gads

Paziņojuma ievietošanas datums: 06.03.2018.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2018. gada 29. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2018. gada 22. martam, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2018. gada 22. martam, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju atzīt pretendentu SIA “TipOff”. Komisijas lēmums. Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 18.01.2018.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2018. gada 10. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2018. gada 31. janvārim, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2018. gada 31. janvārim, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

23.01.2018. Atbildes uz jautājumiem. 
Komisijas lēmums.
Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju I, II un V daļā atzīt pretendentu SIA “Pioes”, iepirkuma III un IV daļā - pretendentu SIA “JS Projekts”. Līgums ar "Pioes" .  Līgums ar "JS Projekts"