Iepirkumi

 2017. gads


Paziņojuma ievietošanas datums: 11.10.2017.

Iepirkuma priekšmets: Ēdienreižu pakalpojuma nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2018. gada 01. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 27. oktobris, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 27. oktobrim, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

17.10.2017. Atbildes uz jautājumiem.


Paziņojuma ievietošanas datums: 23.02.2017.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sabiedrisko attiecību par neformālo izglītību kampaņas plānošana, izstrāde un īstenošana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2017. gada 20. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 07. martam, plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 07. martam, plkst.11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par iepirkuma tehnisko specifikāciju: Kintija Bulava, tālrunis 67356247, e-pasts: kintija.bulava[at]jaunatne.gov.lv

14.03.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju atzīt SIA “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”. Komisijas lēmums. Līgums ar SIA “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”.


Paziņojuma ievietošanas datums: 03.02.2017.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2017. gada 20. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 14. februārim, plkst.14.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 14. februārim, plkst.14.30.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

09.02.2017. Atbildes uz jautājumiem.

16.02.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma I daļā par uzvarētāju atzīt SIA "E FORMA", un II un III daļā par uzvarētāju atzīt SIA "GR ART & PRINT". Komisijas lēmums. Līgums ar SIA "E FORMA". Līgums ar SIA "GR ART & PRINT"


Paziņojuma ievietošanas datums: 12.01.2017.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2017. gada 20. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 24. janvārim, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 24. janvārim, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

18.01.2017. Atbildes uz jautājumiem.

10.02.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma I daļā par uzvarētāju atzīt SIA "JS Projekts" un II un III daļā par uzvarētāju atzīt SIA "PRO Baltic". Komisijas lēmums. Līgums ar SIA "JS Projekts". Līgums ar SIA "PRO Baltic".