Iepirkumi

 2018. gads

Iepriekšējs informatīvs paziņojums.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 79997000-9.

Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13733 e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 16. novembrim plkst. 11.00.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 300 000,00 EUR bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots: 15.10.2018

Paziņojuma ievietošanas datums: 06.03.2018.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2018. gada 29. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2018. gada 22. martam, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2018. gada 22. martam, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju atzīt pretendentu SIA “TipOff”. Komisijas lēmums. Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 18.01.2018.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2018. gada 10. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2018. gada 31. janvārim, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2018. gada 31. janvārim, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

23.01.2018. Atbildes uz jautājumiem. 
Komisijas lēmums.
Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju I, II un V daļā atzīt pretendentu SIA “Pioes”, iepirkuma III un IV daļā - pretendentu SIA “JS Projekts”. Līgums ar "Pioes" .  Līgums ar "JS Projekts"