Eurodesk reģionālie koordinatori

Rīga, Jūrmala, Mārupe, Ādaži, Babīte, Lapmežciems, Salaspils, Saulkrasti
Anna Lielpētere,
Rīgas vienības vadītāja,
Eduards Gaušis,
Biedrības prezidents
Biedrība „Klubs „Māja”- Jaunatne vienotai Eiropai"
Lomonosova iela 1, LU SZF, A korpuss, LV-1019
LV003[at]eurodesk.eu
eduards[at]klubsmaja.lv 
anna[at]klubsmaja.lv
www.klubsmaja.lv
 
Saldus pilsēta un Saldus novads
Rudīte Muraševa,
Biedrības valdes priekšsēdētāja,
Edmunds Pabērzs,
Valdes loceklis
Biedrība "Saldus jauniešu dome „Es un mēs”"
Lielā iela 3, Saldus, LV-3801,
LV021[at]eurodesk.eu
rudite.muraseva[at]saldus.lv
 
Cēsis, Jaunpiebalga, Vecpiebalga, Priekuļi, Rauna, Amata, Pārgauja, Līgatne, Cesvaine, Madona, Burtnieki, Valmiera
Baiba Āboliņa,
Valdes priekšsēdētāja,
Gunta Grīnhofa,
Valdes locekle
Nodibinājums „Pievienotā vērtība”
LV032[at]eurodesk.eu
bbabolina[at]gmail.com
pievienotavertiba[at]gmail.com
 
Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novadu teritorijas, t.sk. Limbažu, Alojas, Ainažu, Staiceles un Salacgrīvas pilsētas, Limbažu, Pāles, Viļķenes, Liepupes un Brīvzemnieku pagasti
Liene Aizpuriete,
Revidente,
Sabīne Namniece,
Biedrs, projektu izstrādes koordinatore, konsultante
Biedrība "Mēs - nākotnei!"
Robežu iela 17, Limbaži, LV-4001
LV018[at]eurodesk.eu
mes_nakotnei[at]inbox.lv
 
Jelgavas novads
Inese Skromane,
Valdes priekšsēdētāja
Marta Drupa
Biedrs, brīvprātīgā
Biedrība „Attīstības centrs Iepazīsim sevi!”
„Līdumi”, p/n Staļģene, Jelgavas rajons, LV-3031
LV019[at]eurodesk.eu
stalgene[at]inbox.lv;
inese.skromane[at]inbox.lv
www.iepazisimsevi.lv

Rēzekne, Rēzeknes novads, Balvu, Kārsavas, Ciblas, Dagdas, Aglonas, Riebiņu, Viļānu novadi
Linda Vanaga,
Izglītības metodiķe - jaunatnes darbiniece
Iveta Balčūne,
Jaunatnes lietu speciāliste
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs"
Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4600
rezekne[at]eurodesk.eu
infojaunatnei[at]rezekne.lv;

Sigulda, Siguldas novads - Allaži, More, Jūdaži; Krimuldas novads - Turaida, Krimulda, Inciems; Inčukalna novads - Inčukalns, Vangaži; Cēsu novads - Līgatne
Klinta Eigenfelde,
Projektu koordinators - jaunatnes darbiniece
Ilze Vilciņa,
Direktores vietniece darbā ar jauniešiem
Siguldas novada pašvaldības iestāde "Siguldas novada Jaunrades centrs"
Skolas iela 3, Sigulda, LV-2150
sigulda[at]eurodesk.eu
jc[at]sigulda.lv;